Gå till innehåll

Ägarråd

Ägarrådet är Ineras högsta beslutande organ.

Ägarrådet är Ineras beslutsorgan för övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning. Ägarrådet fastställer det ägardirektiv som styr Ineras uppdrag, strategi samt strategiska mål för Inera avseende nästkommande räkenskapsår. Ägarrådet fastställer även Ineras långtidsplan och långtidsbudget.

Ineras ordinarie ägarråd ägde rum den 13 maj 2020.

Det är Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, som sköter Ineras ägarråd. För mer information och handlingar följ länken nedtill.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan