Gå till innehåll

Breddat ägande i Inera

Inera ägs idag av SKL Företag AB samt landsting och regioner. Under året har nästan samtliga kommuner i Sverige valt att köpa aktier i Inera AB och därmed också bli delägare.

Syftet med delägarskapet är att enklare kunna utveckla gemensamma lösningar som bidrar till att effektivisera verksamheterna i kommuner, landsting och regioner. Inera blir en plattform för utveckling och förvaltning av gemensamma digitala lösningar även för kommunerna.

Tre rapporter inför digitalisering av kommunal verksamhet

De tre rapporterna nedan är remissutgåvor och ingår i en större leverans där behov av digitalisering inom den kommunala verksamheten har analyserats och sammanställts under hösten 2017. Syftet var att snabbt få en överblick och kunna rikta in Ineras verksamhet till de insatser som bedöms göra mest nytta. 

Rapporterna kommer under första kvartalet 2018 att diskuteras i olika forum, exempelvis i Ineras programråd för kommuner, för inhämtande av synpunkter och prioritering av insatser. Insatser som beslutas att genomföras kommer därefter att hanteras inom ramen för Ineras ordinarie verksamhetsplanering. 

De rapporter som har tagits fram under hösten 2017 är följande:

  1. Digital utveckling i kommunal verksamhet - En rapport i form av en framtidspaning
    kring digitalisering av kommunal verksamhet för en smartare välfärd.
  2. Nya tjänster till kommuner - En rapport som adresserar nya behov av digital utveckling och som kan generera tjänster från Inera som stöd för digitalisering av kommunernas samtliga verksamhetsområden.
  3. Ineras tjänster som erbjudande till kommuner - En rapport med inventering av Ineras nuvarande tjänster för att analysera vilka tjänster som skulle kunna vara aktuella för kommunerna.

Om förvärvet

Med anledning av det breddande ägandet har Inera gjort en film som på ett övergripande plan berättar vad vi gör och att vi nu bjuder in kommunerna att arbeta tillsammans med oss. Se den här.

Har du frågor kring förvärvet och hur det går till kontakta inera@skl.se 

Har du frågor kring förvärvet och vad som gäller så kan det finnas svar på skl.se/inera

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan