Om Inera

Beredningsforum

Beredningsforumen stödjer Ineras ledning i strategiska vägval utifrån regioners och kommuners behov gällande deras verksamhetsutveckling genom digitalisering.

Aktuella artiklar

Regional beredningsgrupp

Ineras regionala beredningsgrupp bistår Ineras ledning i strategiska vägval utifrån regionernas behov gällande deras verksamhetsutveckling genom digitalisering.

Regionalt programråd

Regionala programrådet är en kundgrupp som är Ineras främsta kanal i samarbetet med regionerna. Regionala programrådet består av 24 regionala representanter där de tre stora regionerna har två regionrepresentanter.

Kommunal beredningsgrupp

Ineras kommunala beredningsgrupp bistår Ineras ledning i strategiska vägval utifrån kommunernas behov gällande deras verksamhetsutveckling genom digitalisering.

Kommunalt programråd

Kommunala programrådet är en kundgrupp som är Ineras främsta kanal i samarbetet med kommunerna. Kommunala programrådet består av 24 kommunala länsvisa representanter där de tre stora länen har två kommunrepresentanter.

Till toppen av sidan