Regional beredningsgrupp

Ineras regionala beredningsgrupp bistår Ineras ledning i strategiska vägval utifrån regionernas behov gällande deras verksamhetsutveckling genom digitalisering.

Regionala beredningsgruppen stödjer Inera kring strategiska frågeställningar utifrån strategi, långtidsplan och verksamhetsplan.
Samverkansnämnden i respektive sjukvårdsregion utser en regiondirektör och en hälso- och sjukvårdsdirektör till Ineras regionala beredningsgrupp.

Medlemmar

Ordförande: Eva Fernvall, styrelseordförande Inera

Norra sjukvårdsregionen:

 • Hans Svensson, regiondirektör, Region Jämtland Härjedalen
 • Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västerbotten

Stockholm-Gotland sjukvårdsregion: 

 • Carina Lundberg Uudelepp, regiondirektör, Region Stockholm
 • Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Gotland

Sydvästra sjukvårdsregionen:

 • Ann-Sofi Lodin, regiondirektör, Västra Götalandsregionen
 • Ann-Marie Schaffrath, digitaliseringsdirektör, Västra Götalandsregionen

Sydöstra sjukvårdsregionen:

 • Krister Björkegren, regiondirektör, Region Östergötland
 • Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län

Södra sjukvårdsregionen:

 • Peter Lilja, regiondirektör, Region Blekinge
 • Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Skåne

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion:

 • Johan von Knorring, regiondirektör, Region Uppsala
 • Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirekör, Region Örebro län

Inera:

 • Peter Arrhenius, vd
 • Madeleine Marklund, kanslichef