Beredningsforum

Regional beredningsgrupp

Ineras regionala beredningsgrupp bistår Ineras ledning i strategiska vägval utifrån regionernas behov gällande deras verksamhetsutveckling genom digitalisering.

Regionala beredningsgruppen stödjer Inera kring strategiska frågeställningar utifrån strategi, långtidsplan och verksamhetsplan.
Samverkansnämnden i respektive sjukvårdsregion utser en regiondirektör och en hälso- och sjukvårdsdirektör till Ineras regionala beredningsgrupp.

Medlemmar

Norra sjukvårdsregionen:

 • Åsa Bellander, regiondirektör, Region Västernorrland
 • Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västerbotten

Sjukvårdsregion Mellansverige:

 • Johan von Knorring, regiondirektör, Region Uppsala
 • Johan Kaarme, hälso- och sjukvårdsdirekör, Region Gävleborg

Stockholm-Gotland sjukvårdsregion: 

 • Emma Lennartsson, regiondirektör, Region Stockholm
 • Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Gotland

Sydvästra sjukvårdsregionen:

 • Håkan Sandahl, regiondirektör, Västra Götalandsregionen
 • Ann-Marie Schaffrath, digitaliseringsdirektör, Västra Götalandsregionen

Sydöstra sjukvårdsregionen:

 • Jane Ydman, regiondirektör, Region Jönköpings län
 • Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län

Södra sjukvårdsregionen:

 • Peter Lilja, regiondirektör, Region Blekinge
 • Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Skåne

Inera:

 • Peter Arrhenius, vd och ordförande i Regionala beredningsgruppen
 • Madeleine Marklund, stabschef

Möten 2023

Ineras regionala beredningsgrupp har möten följande datum under 2023. Med reservation för ändringar.

 • 16 mars
 • 5 oktober
 • 14 december
Till toppen av sidan