Beredningsforum

Regional beredningsgrupp

Ineras regionala beredningsgrupp bistår Ineras ledning i strategiska vägval utifrån regionernas behov gällande deras verksamhetsutveckling genom digitalisering.

Regionala beredningsgruppen stödjer Inera kring strategiska frågeställningar utifrån strategi, långtidsplan och verksamhetsplan.
Samverkansnämnden i respektive sjukvårdsregion utser en regiondirektör och en hälso- och sjukvårdsdirektör till Ineras regionala beredningsgrupp.

Till toppen av sidan