Beredningsforum

Regionalt programråd

Regionala programrådet är en kundgrupp som är Ineras främsta kanal i samarbetet med regionerna. Regionala programrådet består av 24 regionala representanter där de tre stora regionerna har två regionrepresentanter.

Programrådet ger Inera rekommendationer gällande kund- och verksamhetsfrågor och bistår med strategiska ställningstaganden, samt förankring utifrån ett regionalt perspektiv kring målbilder, tjänster och projekt. Programrådet stödjer Inera i framtagande av Ineras kundplan för regioner och bereder även omfattningen av Ineras gemensamt finansierade tjänsteportfölj, samt principer för ägarsamverkan till Ineras ägarråd. Beslut fattas inom varje region.

Representanter

 • Region Blekinge: Petter Åkesson, enterprisearkitekt
 • Region Dalarna: Helena Strandberg, t.f. it-direktör
 • Region Gotland: Hans Lyttkens, digitaliseringsstrateg
 • Region Gävleborg: Tova Johansson Marknell, verksamhetschef digital vård
 • Region Halland: Fredrik Stegmark, utvecklingsstrateg
 • Region Jämtland Härjedalen: Marit Nilsson, it-chef
 • Region Jönköpings län: Helena Glemdal-Bergkvist, it-direktör och ordförande i regionala programrådet
 • Region Kalmar län: Eva Järvholm, it-strateg e-hälsa
 • Region Kronoberg: Karl Langner, it- och digitaliseringschef
 • Region Norrbotten: Stefan Carlsson, it-strateg
 • Region Skåne: Lena Kjerrman, verksamhetschef
 • Region Skåne: Victoria Sundin, kommunikationschef
 • Region Stockholm: Susanne Bayard, it-direktör
 • Region Stockholm: Caroline Hagberg, avdelningschef Digitalisering och IT
 • Region Sörmland: Karin Wachtmeister, verksamhetsutvecklare e-hälsa
 • Region Uppsala: Anneli Kjellberg, digitaliseringsdirektör
 • Region Värmland: Thomas Miliander, kundansvarig Hälso- och sjukvård
 • Region Västerbotten: Sara Winqvist, chef Kvalitet och utveckling
 • Region Västernorrland: Anette Hägglund Sundin, it- och digitaliseringschef
 • Region Västmanland: Lars Öhman, it- och digitaliseringsdirektör
 • Region Örebro län: Ulrika Landström, digitaliseringschef
 • Region Östergötland: Lotta Saleteg Falk, e-hälsostrateg
 • Västra Götalandsregionen: Ann-Sofie Ardfelt, avdelningschef Vårdsystem
 • Västra Götalandsregionen: Erica Sandberg, digitaliseringsstrateg

Programrådsmöten 2024

 • 14 februari
 • 23 april
 • 30 maj
 • 24-25 september
 • 26 november

Med reservation för ändringar.

Till toppen av sidan