Regionalt programråd

Regionala programrådet är ett forum för förankring, dialog och samverkan utifrån ett regionalt perspektiv gällande Ineras tjänster och projekt. Regionala programrådet är Ineras mest frekventa kanal mot regioner och består av representanter från samtliga regioner.

Regiondirektörer utser representanter i Ineras regionala programråd. De regionala representanterna har en stark koppling till sin regionledning och ingår företrädesvis i Sveriges Kommuner och Regioners ledningsnätverk eller Sveriges landstings it-chefer, SLIT.

Programrådsrepresentanten ska ha mandat att föra talan för sin region i de frågor som berörs, bereda och förankra ärenden, samt koordinera kontaktformerna inom sin region. Regionala programrådet består av en representant per region. De tre största regionerna, Stockholm, Västra Götaland och Skåne, äger rätt att utse två representanter från sin region.

Representanter

Ordförande: Helena Glemdal-Bergkvist, it-direktör, Region Jönköpings län

 • Anders Nordin, it-direktör, Region Norrbotten
 • Anette Hägglund Sundin, verksamhetschef för it och digitalisering, Region Västernorrland
 • Anneli Kjellberg, digitaliseringsdirektör, Region Uppsala
 • Ann-Sofie Ardfelt, avdelningschef Vårdsystem, Västra Götalandsregionen
 • Christine Senter, verksamhetsledare e-hälsa, Region Gotland
 • Eva Järvholm, it-strateg e-hälsa, Region Kalmar län
 • Helena Glemdal-Bergqvist, it-direktör, Region Jönköpings län
 • Jonas Ekström, objektägare e-journal, Region Västmanland
 • Katarina Forsberg, eHälsostrateg, Region Sörmland
 • Lena Furmark, avdelningschef e-hälsa, Region Stockholm
 • Lotta Saleteg Falk, e-hälsostrateg, Region Östergötland
 • Marit Nilsson, it-chef, Region Jämtland Härjedalen
 • Mikael Borén, CIO, Region Värmland
 • Mitko Capanov, medicinsk/digitaliseringschef, Region Kronoberg
 • Monika Kraft, regional programchef 3R, Region Skåne
 • Måns Arnrup, it-direktör, Region Halland
 • Per Johansson, digitaliseringsdirektör, Region Blekinge
 • Ragnar Lindblad, programansvarig för Framtidens vårdinformationsmiljö, Västra Götalandsregionen 
 • Sara Lewerentz, it-direktör, Region Västerbotten
 • Susanne Bayard, CIO, Region Stockholm
 • Simon Nilsson, tf utvecklingschef, Region Gävleborg
 • Ulf Gingby, strateg/objektägare, Region Dalarna
 • Ulrika Landström, e-hälsostrateg, Region Örebro län
 • Victoria Sundin, kommunikationschef, Region Skåne

Representant från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR: 

 • Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa

Sekretariat:

 • Madeleine Marklund, kanslichef, Inera
 • Hanna Bonnevier, kanslisamordnare, Inera

Programrådsmöten hösten 2020

3 september kl. 10.00-16.00

8 oktober kl. 10.00-16.00

17 november kl. 10.00-16.00

Programrådsmöten 2021

25 februari kl. 10-16

14 april kl. 10-16

2 juni kl. 10-16

30 september kl. 10-16

25 november kl. 10-16