Beredningsforum

Regionalt programråd

Regionala programrådet är en kundgrupp som är Ineras främsta kanal i samarbetet med regionerna. Regionala programrådet består av 24 regionala representanter där de tre stora regionerna har två regionrepresentanter.

Programrådet ger Inera rekommendationer gällande kund- och verksamhetsfrågor och bistår med strategiska ställningstaganden, samt förankring utifrån ett regionalt perspektiv kring målbilder, tjänster och projekt. Programrådet stödjer Inera i framtagande av Ineras kundplan för regioner och bereder även omfattningen av Ineras gemensamt finansierade tjänsteportfölj, samt principer för ägarsamverkan till Ineras ägarråd. Beslut fattas inom varje region.

Till toppen av sidan