Beredningsforum

Regionalt programråd

Ineras regionala programråd är ett forum för förankring, dialog och samverkan utifrån ett regionalt perspektiv gällande Ineras tjänster och projekt. Regionala programrådet är Ineras mest frekventa kanal mot regioner och består av representanter från samtliga regioner.

Regiondirektörer utser representanter i Ineras regionala programråd. De regionala representanterna har en stark koppling till sin regionledning och ingår företrädesvis i Sveriges Kommuner och Regioners ledningsnätverk eller Sveriges landstings it-chefer, SLIT.

Programrådsrepresentanten ska ha mandat att föra talan för sin region i de frågor som berörs, bereda och förankra ärenden, samt koordinera kontaktformerna inom sin region. Regionala programrådet består av en representant per region. De tre största regionerna, Stockholm, Västra Götaland och Skåne, äger rätt att utse två representanter från sin region.

Representanter

Ordförande: Helena Glemdal-Bergkvist, it-direktör, Region Jönköpings län

 • Anders Hult, it-direktör, Region Dalarna
 • Anders Nordin, it-direktör, Region Norrbotten
 • Anette Hägglund Sundin, it- och digitaliseringschef, Region Västernorrland
 • Anneli Kjellberg, digitaliseringsdirektör, Region Uppsala
 • Ann-Sofie Ardfelt, avdelningschef Vårdsystem, Västra Götalandsregionen
 • Christine Senter, verksamhetsledare e-hälsa, Region Gotland
 • Erica Sandberg, digitaliseringsstrateg, Västra Götalandsregionen
 • Eva Järvholm, it-strateg e-hälsa, Region Kalmar län
 • Fredrik Stegmark, utvecklingsstrateg, Region Halland
 • Helena Glemdal-Bergqvist, it-direktör, Region Jönköpings län
 • Katarina Forsberg, eHälsostrateg, Region Sörmland
 • Lars Öhman, it- och digitaliseringsdirektör, Region Västmanland
 • Lena Furmark, avdelningschef e-hälsa, Region Stockholm
 • Lotta Saleteg Falk, e-hälsostrateg, Region Östergötland
 • Marit Nilsson, it-chef, Region Jämtland Härjedalen
 • Mikael Borén, it-chef, Region Värmland
 • Mitko Capanov, medicinsk/digitaliseringschef, Region Kronoberg
 • Monika Kraft, regional programchef 3R, Region Skåne
 • Per Johansson, digitaliseringsdirektör, Region Blekinge 
 • Sara Lewerentz, it-direktör, Region Västerbotten
 • Susanne Bayard, it-direktör, Region Stockholm
 • Simon Nilsson, utvecklingschef, Region Gävleborg
 • Ulrika Landström, digitaliseringschef, Region Örebro län
 • Victoria Sundin, kommunikationschef, Region Skåne

Representant från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR: 

 • Patrik Sundström, Chief Digital Officer

Sekretariat:

 • Madeleine Marklund, stabschef, Inera
 • Hanna Bonnevier, kanslisamordnare, Inera

Programrådsmöten 2021

 • 19 januari
 • 25 februari
 • 14 april
 • 2 juni
 • 30 september
 • 25 november

Programrådsmöten 2022

 • 24 februari
 • 21 april
 • 21 juni
 • 6 oktober
 • 24 november
Till toppen av sidan