Beredningsforum

Kommunal beredningsgrupp

Ineras kommunala beredningsgrupp bistår Ineras ledning i strategiska vägval utifrån kommunernas behov gällande deras verksamhetsutveckling genom digitalisering.

Kommunala beredningsgruppen stödjer Inera kring strategiska frågeställningar utifrån strategi, långtidsplan och verksamhetsplan.

Utöver den kommunala beredningsgruppen nyttjar Inera SKR:s kommunala chefsnätverk. Syftet är att säkerställa förankring, dialog och samverkan gällande Ineras tjänster och projekt utifrån ett kommunalt lednings- och finanseringsperspektiv. Representanterna i de kommunala chefsnätverken har kunskap inom sin sektor och kan därmed bereda och förankra de ärenden som bereds inom aktuellt nätverk.

Medlemmar

  • Andreas Norbrant, stadsdirektör, Malmö stad, sammankallande
  • Fredrik Jurdell, stadsdirektör, Stockholms stad
  • Eva Hessman, stadsdirektör, Göteborgs stad
  • Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör, Skellefteå kommun
  • Per Törnvall, kommundirektör, Sollentuna kommun
  • Peter Carlstedt, kommunchef, Kramfors kommun
  • Paul Håkansson, kommundirektör, Linköping
  • Lena Dahl, vd, SKR Företag
  • Patrik Sundström, vd, Inera
Till toppen av sidan