Kommunal beredningsgrupp

Ineras kommunala beredningsgrupp bistår Ineras ledning i strategiska vägval utifrån kommunernas behov gällande deras verksamhetsutveckling genom digitalisering.

Kommunala beredningsgruppen stödjer Inera kring strategiska frågeställningar utifrån strategi, långtidsplan och verksamhetsplan.

Utöver den kommunala beredningsgruppen nyttjar Inera SKR:s kommunala chefsnätverk. Syftet är att säkerställa förankring, dialog, och samverkan gällande Ineras tjänster och projekt utifrån ett kommunalt lednings- och finanseringsperspektiv. Representanterna i de kommunala chefsnätverken har kunskap inom sin sektor och kan därmed bereda och förankra de ärenden som bereds inom aktuellt nätverk.

Medlemmar

 • Staffan Isling, vd, SKR
 • Martin Andreae, kommundirektör, Norrköpings kommun
 • Magdalena Bosson, stadsdirektör, Stockholms stad
 • Peter Carlstedt, kommunchef, Kramfors kommun
 • Andreas Norbrant, stadsdirektör, Malmö stad
 • Diana Olsson, kommundirektör, Simrishamns kommun
 • Monica Skagne, kommunchef, Växjö kommun
 • Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör, Lidköpings kommun
 • Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör, Skellefteå kommun
 • Per Törnvall, kommundirektör, Sollentuna kommun
 • Lena Dahl, vd, SKR Företag
 • Peter Arrhenius, vd, Inera
 • Madeleine Marklund, kanslichef, Inera
 • Patrik Gertsson, projekt- och utvecklingschef, Inera