Beredningsforum

Kommunal beredningsgrupp

Ineras kommunala beredningsgrupp bistår Ineras ledning i strategiska vägval utifrån kommunernas behov gällande deras verksamhetsutveckling genom digitalisering.

Kommunala beredningsgruppen stödjer Inera kring strategiska frågeställningar utifrån strategi, långtidsplan och verksamhetsplan.

Utöver den kommunala beredningsgruppen nyttjar Inera SKR:s kommunala chefsnätverk. Syftet är att säkerställa förankring, dialog och samverkan gällande Ineras tjänster och projekt utifrån ett kommunalt lednings- och finanseringsperspektiv. Representanterna i de kommunala chefsnätverken har kunskap inom sin sektor och kan därmed bereda och förankra de ärenden som bereds inom aktuellt nätverk.

Medlemmar

 • Andreas Norbrant, stadsdirektör, Malmö stad, sammankallande
 • Magdalena Bosson, stadsdirektör, Stockholms stad
 • Eva Hessman, stadsdirektör, Göteborgs stad
 • Diana Olsson, kommundirektör, Simrishamns kommun
 • Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör, Skellefteå kommun
 • Monica Skagne, kommunchef, Växjö kommun
 • Per Törnvall, kommundirektör, Sollentuna kommun
 • Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör, Lidköpings kommun
 • Peter Carlstedt, kommunchef, Kramfors kommun
 • Paul Håkansson, kommundirektör, Linköping
 • Patrik Sundström, CDO, SKR
 • Lena Dahl, vd, SKR Företag
 • Peter Arrhenius, vd, Inera

CIO-gruppen

Till stöd för sitt arbete har kommunala beredningsgruppen ett utskott, bestående av CIO:er, med uppdraget att bereda frågor och vara vägledande i ärenden som kommunala beredningsgruppen hanterar.

 • Jakob Algulin, Linköping
 • Pontus Berglund, Växjö 
 • Catrin Ditz, Storsthlm 
 • Andreas Nordström, Stockholm
 • Åsa Jahnsson, Göteborg
 • Michael Carlberg Lax, Skellefteå 
 • Christian Persson, Malmö
 • Jens Danielsson, Örnsköldsvik
 • Karl Fors, Västkom
 • Patrik Sundström, SKR
 • Lena Dahl, SKR Företag
 • Peter Arrhenius, Inera
 • Maria Ehrndal, chef Kommun, Inera
Till toppen av sidan