Beredningsforum

Kommunalt programråd

Kommunala programrådet är en kundgrupp som är Ineras främsta kanal i samarbetet med kommunerna. Kommunala programrådet består av 24 kommunala länsvisa representanter där de tre stora länen har två kommunrepresentanter.

Kommunala programrådsmedlemmen bereder Ineras erbjudanden med sitt läns kommuner och inhämtar kommunernas behov. Programrådet ger, utifrån förankring med länets kommuner, Inera rekommendationer gällande kund- och verksamhetsfrågor och för dialog med Inera kring målbilder, tjänster och projekt, samt stödjer Inera i framtagande av Ineras verksamhetsplan för kommuner. Beslut fattas inom varje kommun. Rådsmedlemmen är representant för de kommuner som finns inom dess län och ansvarar för beredning och förankring av ärenden. De koordinerar även kontakterna till och från Inera inom länets kommuner.

Representanter

 • Blekinge län: Magnus Karlsson, IT-strateg, Sölvesborg kommun
 • Dalarnas län: Matthias Grahn, IT-chef, Mora kommun
 • Gotlands län: Hans Lyttkens, digitaliseringsstrateg
 • Gävleborgs län: Marie Nilsson, digitaliseringschef, Gävle kommun
 • Hallands län: Kristina Taremark, styrning- och utvecklingschef, Halmstad kommun
 • Jämtlands län: Marie Fryklöf, IT-chef, Östersunds kommun
 • Jönköpings län: Carolina Sanderberg, digitaliseringsstrateg
 • Kalmar län: Niklas Hörling, CDO, Kalmar kommun
 • Kronobergs län: Pontus Berglund, CDO, Växjö kommun
 • Norrbottens län: Adam Kjellberg, samordnare Norrbottens e-nämnd, Luleå kommun
 • Skåne län: Jessica Hülse, enhetschef, Malmö stad
 • Stockholms län: Katarina Völgy , Storsthlm
 • Stockholms län: Anna Gärdin, framtidsdirektör och chef digitaliseringsavdelningen, Huddinge kommun
 • Sörmlands län: Vakant
 • Uppsala län: Thomas Ekvall, CIO, Uppsala kommun
 • Värmlands län: Ann Otto Nemes, utvecklingsdirektör, Karlstads kommun
 • Västerbottens län: Thomas Molén, CDO, Umeå kommun
 • Västernorrlands län: Malin Heimer, Digitaliseringssamordnare, Kommunförbundet Västernorrland
 • Västmanlands län: Jörgen Sandström, CDO, Västerås stad
 • Västra Götalands län: Karl Fors, Länssamordnare & Enhetschef, VästKom
 • Västra Götalands län: Carina Helgesson Björk, Avdelningschef, Göteborgs Stad
 • Örebro län: Per Brogevik, digitaliseringsdirektör, Örebro kommun
 • Östergötlands län: Anna Drotz, digitaliseringsdirektör, Norrköpings kommun

Programrådsmöten 2023

 • 15 februari
 • 27 april
 • 26 maj
 • 12-13 september
 • 24 november

Med resevation för ändringar.

Programrådsmöten 2024

 • 8 februari
 • 25 april
 • 5 juni
 • 18-19 september
 • 28 november

Med reservation för ändringar.

Till toppen av sidan