Beredningsforum

Kommunalt programråd

Kommunala programrådet är en kundgrupp som är Ineras främsta kanal i samarbetet med kommunerna. Kommunala programrådet består av 24 kommunala länsvisa representanter där de tre stora länen har två kommunrepresentanter.

Kommunala programrådsmedlemmen bereder Ineras erbjudanden med sitt läns kommuner och inhämtar kommunernas behov. Programrådet ger, utifrån förankring med länets kommuner, Inera rekommendationer gällande kund- och verksamhetsfrågor och för dialog med Inera kring målbilder, tjänster och projekt, samt stödjer Inera i framtagande av Ineras verksamhetsplan för kommuner. Beslut fattas inom varje kommun. Rådsmedlemmen är representant för de kommuner som finns inom dess län och ansvarar för beredning och förankring av ärenden. De koordinerar även kontakterna till och från Inera inom länets kommuner.

Representanter

 • Blekinge län: Fredrik Sjölin, enhetschef digitalisering, Karlskrona kommun
 • Dalarnas län: Stefan Eriksson, utvecklingsledare, Gagnefs kommun
 • Gotlands län: Hans Lyttkens, digitaliseringsstrateg
 • Gävleborgs län: Marie Nilsson, digitaliseringschef, Gävle kommun
 • Hallands län: Kristina Lännergren, styrning- och utvecklingschef, Halmstad kommun
 • Jämtlands län: Marie Fryklöf, IT-chef, Östersunds kommun
 • Jönköpings län: Carolina Sanderberg, digitaliseringsstrateg
 • Kalmar län: Niklas Hörling, CDO, Kalmar kommun
 • Kronobergs län: Pontus Berglund, CDO, Växjö kommun
 • Norrbottens län: Adam Kjellberg, samordnare Norrbottens e-nämnd, Luleå kommun
 • Skåne län: Jessica Hülse, enhetschef, Malmö stad
 • Stockholms län: Katarina Völgy, e-hälsostrateg/processledare, Storsthlm
 • Stockholms län: Anna Gärdin, framtidsdirektör och chef digitaliseringsavdelningen, Huddinge kommun
 • Sörmlands län: Frédéric Rambaud, digitaliseringschef, Eskilstuna kommun
 • Uppsala län: Lisbet Holmberg Stark, CIO, Uppsala kommun
 • Värmlands län: Lars-Göran Sundgren, IT-chef, Karlstads kommun
 • Västerbottens län: Michael Carlberg Lax, CIO, Skellefteå kommun
 • Västernorrlands län: Malin Heimer, digitaliseringssamordnare, Kommunförbundet Västernorrland
 • Västmanlands län: Jörgen Sandström, CDO, Västerås stad
 • Västra Götalands län: Carina Helgesson Björk, avdelningschef, Göteborgs Stad
 • Västra Götalands län: Sara Herrman, digitaliseringsstrateg, Fyrbodals kommunalförbund
 • Örebro län: Daniel Skipper, digitaliseringsdirektör, Örebro kommun
 • Östergötlands län: Anna Drotz, digitaliseringsdirektör, Norrköpings kommun

Programrådsmöten 2024

 • 8 februari
 • 25 april
 • 5 juni
 • 18-19 september
 • 28 november

Med reservation för ändringar.

Till toppen av sidan