Beredningsforum

Kommunalt programråd

Kommunala programrådet är en kundgrupp som är Ineras främsta kanal i samarbetet med kommunerna. Kommunala programrådet består av 24 kommunala länsvisa representanter där de tre stora länen har två kommunrepresentanter.

Kommunala programrådsmedlemmen bereder Ineras erbjudanden med sitt läns kommuner och inhämtar kommunernas behov. Programrådet ger, utifrån förankring med länets kommuner, Inera rekommendationer gällande kund- och verksamhetsfrågor och för dialog med Inera kring målbilder, tjänster och projekt, samt stödjer Inera i framtagande av Ineras verksamhetsplan för kommuner. Beslut fattas inom varje kommun. Rådsmedlemmen är representant för de kommuner som finns inom dess län och ansvarar för beredning och förankring av ärenden. De koordinerar även kontakterna till och från Inera inom länets kommuner.

Till toppen av sidan