Gå till innehåll

Ändringar

Inera gör löpande förbättringar i sina avtal så att avtalen alltid ska reglera Ineras tjänster på korrekt sätt. Förbättringarna görs genom ändringar i avtalsdokumenten. På denna sida kan kunden ta del av ändringar inom ramen för Kundavtal 2 - Avtal om Kundens användning av Ineras Tjänster.

Med hänsyn till det stora antal aktörer som ska teckna Kundavtal 2 har Inera en stor beredskap för att oftare än vanligt genomföra förtydliganden. Inera tar tacksamt emot önskemål om nya behov i Kundavtal 2.

8 juli 2020

Inera utökar antalet tjänster som omfattas av avtalet och förbättrar befintliga avtalsdokument

De nya tjänster som omfattas av kundavtalet är

Utökningen av tjänster utgör en väsentlig ändring i kundavtalet, vilken är till fördel för Kunden. Avtalet utökas därför med den nya tjänsten från och med 2020-07-08

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande dokument

Förbättringarna av avtalsinnehållet utgör en väsentlig ändring i kundavtalet, vilken är till fördel för Kunden. De förbättrade avtalsversionerna börjar därför att gälla från och med 2020-07-08

 

18 juni 2020

Inera utökar antalet tjänster som omfattas av avtalet

Den nya tjänst som omfattas av kundavtalet är

 • Digitalt möte
  • Utökningen av tjänsten utgör en väsentlig ändring i Kundavtal 2, vilken är till fördel för Kunden. Kundavtal 2 utökas därför med den nya tjänsten 2020-06-18.

2 april 2020

Inera utökar antalet tjänster som omfattas av avtalet och förbättrar befintliga avtalsdokument

Den nya tjänst som omfattas av kundavtalet är
Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande dokument
 • Kundkategorier
  • Kategorin ”Systemintegratörer” har ersatts med ”Underleverantörer till offentlig sektor”.

För alla ovanstående justeringar gäller att förändringen av avtalsinnehållet är väsentlig och till fördel för Kunden. Förändringarna gäller från 2 april 2020.

18 december 2019

Inera gör justeringar i flera dokument, som ingår i Kundavtal 2

Avtalets huvuddokument 

Med anledning av att Inera börjar tillämpa SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal, utgör detta, tillsammans med det kompletterande avtalsdokumentet Allmänna instruktioner för behandling av personuppgifter i Ineras Tjänster (”Allmänna instruktioner”), en ny del av kundavtalet.

Som en följd av tillkommande avtalsdokument görs justeringar i punkterna 4.6 och 21.

Justeringar görs i punkten 5 avseende dokumentens inbördes ordning.

Definitioner

Justeringar görs i avsnitt 2 avseende definitionernas ordning.

Definitionen ”Ineras personuppgiftsbiträdesavtal (Ineras PuB-avtal)” ändras.

Villkor för anslutning till Nationella tjänsteplattformen

Regleringen i avsnitt 9, avseende Ineras rätt att anlita underbiträden, avskaffas. Motsvarande bestämmelse återfinns iAllmänna villkor, punkten 8.8.

SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal

Inera tillför avtalsdokumentet SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal. I respektive tjänsts Beskrivning och tjänstespecifika villkor anges vilket personuppgiftsbiträdesavtal som är tillämpligt för den enskilda tjänsten.

Allmänna instruktioner

Inera tillför avtalsdokumentet Allmänna instruktioner. Avtalsdokumentet består av allmänna instruktioner gällande informationssäkerhet och personuppgiftsbehandling.

Reglering av skada

Språklig justering i punkten 3.11.

Allmänna villkor

Som en följd av tillkommande avtalsdokument i Kundavtal 2 görs justeringar i avsnitt 8.

Punkten 5.2 ii utgår och ersätts med en ny bestämmelse i punkten 8.7 avseende krav på personuppgiftsbiträdesavtal mellan kund och indirekt ansluten vårdgivare.

Definitionen av ”Ineras personuppgiftsbiträdesavtal (Ineras PuB-avtal)” ändras.

1177 Vårdguiden på telefon - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

Redaktionella justeringar har genomförts. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten.

Journal via nätet - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

Redaktionella justeringar har genomförts. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten.

Nationell patientöversikt - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

Redaktionella justeringar har genomförts. Vidare har instruktioner för personuppgiftsbehandling tillförts texten.

Personuppgiftstjänsten - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

Innehållet i tjänsten breddas genom att kunder, som är myndigheter, ges förutsättningar att hantera skyddade personuppgifter.

Samtliga ändringar är till fördel för kunden och det reviderade avtalet träder i kraft 2019-12-18. 

7 oktober 2019

Inera utökar antalet tjänster som omfattas av Kundavtal 2

Nya tjänster - Kundavtal 2

Inera strävar efter att ständigt öka kundernas nytta av att använda Kundavtal 2. Därför utökar Inera antalet tjänster som omfattas av Kundavtal 2 med följande tjänst:

Utökningen av tjänster utgör en väsentlig ändring i Kundavtal 2, vilken är till fördel för Kunden. Kundavtal 2 utökas därför med den nya tjänsten 2019-10-07

30 september 2019

Inera utökar antalet tjänster som omfattas av Kundavtal 2 och förbättrar befintliga avtalsdokument

Nya tjänster - Kundavtal 2

Inera strävar efter att ständigt öka kundernas nytta av att använda Kundavtal 2. Därför utökar Inera antalet tjänster som omfattas av Kundavtal 2 med följande tjänster:

Utökningen av tjänster utgör en väsentlig ändring i Kundavtal 2, vilken är till fördel för Kunden. Kundavtal 2 utökas därför med de nya tjänsterna 2019-09-30.

Övriga justeringar

Som ett led i strävan att öka kundernas nytta av att använda Kundavtal 2, förbättrar Inera samtidigt avtalsinnehållet i följande avtalsdokument:

Förbättringen av avtalsinnehållet innebär att redaktionella justeringar och en väsentlig justering har tillförts. Justeringen som är väsentlig är till fördel för Kunden och gäller, liksom de redaktionella justeringarna, från 2019-09-30.

Var vänlig notera att olika Kunder kan köpa olika tjänster av Inera. Den enskilda Kundens möjligheter att använda Ineras tjänster bestäms av vilka kompetensområden Kunden verkar inom. Den enskilda Kundens möjligheter att använda en eller flera av de nya tjänsterna beror därför på vilken kundkategori Kunden tillhör.

14 juni 2019

Inera utökar antalet tjänster som omfattas av Kundavtal 2 och förbättrar befintliga avtalsdokument

Nya tjänster - Kundavtal 2

Inera strävar efter att ständigt öka kundernas nytta av att använda Kundavtal 2. Därför utökar Inera antalet tjänster som omfattas av Kundavtal 2 med följande tjänster:

Utökningen av tjänster utgör en väsentlig ändring i Kundavtal 2, vilken är till fördel för Kunden. Kundavtal 2 utökas därför med de nya tjänsterna 2019-06-14

Övriga justeringar

Som ett led i strävan att öka kundernas nytta av att använda Kundavtal 2, förbättrar Inera samtidigt avtalsinnehållet i följande avtalsdokument:

 • Elektronisk remiss
  • Förbättringen av avtalsinnehållet innebär att redaktionella justeringar och en väsentlig justering har tillförts. Justeringen som är väsentlig är till fördel för Kunden och gäller, liksom de redaktionella justeringarna, från 2019-06-14.

 • Säkerhetstjänster – IdP

  • Förbättringen av avtalsinnehållet innebär att Ineras mål för tillgänglighet till Tjänsten har ökats från 99,80 till 99,95 procent (%). Ändringarna, som är väsentliga, är till fördel för Kund och börjar därför gälla 2019-06-14.

 • Säkerhetstjänster – SpärrSamtyckeLogg

  • Förbättringen av avtalsinnehållet innebär att Ineras mål för tillgänglighet till Tjänsten har ökats från 99,80 till 99,95 procent (%). Ändringarna som är väsentliga är till fördel för Kund och börjar därför gälla 2019-06-14. 

Var vänlig notera att olika Kunder kan köpa olika tjänster av Inera. Den enskilda Kundens möjligheter att använda Ineras tjänster bestäms av vilka kompetensområden Kunden verkar inom. Den enskilda Kundens möjligheter att använda en eller flera av de nya tjänsterna beror därför på vilken kundkategori Kunden tillhör.

9 maj 2019

Inera utökar antalet tjänster som omfattas av Kundavtal 2 och förbättrar befintliga avtalsdokument

Nya tjänster - Kundavtal 2

Inera strävar efter att ständigt öka kundernas nytta av att använda Kundavtal 2. Därför utökar Inera antalet tjänster som omfattas av Kundavtal 2 med följande tjänster:

Utökningen av tjänster utgör en väsentlig ändring i Kundavtal 2, vilken är till fördel för Kunden. Kundavtal 2 utökas därför med de nya tjänsterna 2019-05-09.

Övriga justeringar

Som ett led i strävan att öka kundernas nytta av att använda Kundavtal 2, förbättrar Inera samtidigt avtalsinnehållet i följande avtalsdokument:

 • 1177 Vårdguiden på telefon
  • Förbättringen av avtalsinnehållet innebär att redaktionella justeringar och kodifiering av praxis har tillförts, samt att vissa av Kundens åtaganden har avlägsnats. Ändringarna som är väsentliga är till fördel för Kund och gäller, liksom de redaktionella justeringarna, från 2019-05-09.

 • Hjälpmedelstjänsten
  • Prislistan för hjälpmedelstjänsten har uppdaterats med nya kundkategorier och artiklar. Ändringen är väsentlig och till fördel för Kunden och gäller från 2019-05-09.

Var vänlig notera att olika Kunder kan köpa olika tjänster av Inera. Den enskilda Kundens möjligheter att använda Ineras tjänster bestäms av vilka kompetensområden Kunden verkar inom. Den enskilda Kundens möjligheter att använda en eller flera av de nya tjänsterna beror därför på vilken kundkategori Kunden tillhör.

26 februari 2019

Inera utökar antalet tjänster som omfattas av Kundavtal 2 och förbättrar befintliga avtalsdokument

Inera strävar efter att ständigt öka kundernas nytta av att använda Kundavtal 2. Därför utökar Inera antalet tjänster som omfattas av Kundavtal 2 med nedanstående tjänster. Utökningen av tjänster utgör en väsentlig ändring i Kundavtal 2 vilken är till fördel för Kunden. Kundavtal 2 utökas därför med de nya tjänsterna 2019-02-26:

Inera förbättrar samtidigt avtalsinnehållet i 1177 Vårdguiden e-tjänster - Beskrivning och tjänstespecifika villkor. Förbättringen av avtalsinnehållet innebär att bestämmelse om invånares möjligheter att skapa påminnelser tagits bort samt att information om Tjänstens syfte, nyttoeffekter och beroenden tillförts. Borttagandet av bestämmelsen om invånares möjligheter att skapa påminnelser utgör en väsentlig ändring som är till fördel för Kunden. Övriga ändringar utgör förtydliganden respektive redaktionella justeringar. Den uppdaterade versionen av 1177 Vårdguiden e-tjänster - Beskrivning och tjänstespecifika villkor börjar därför gälla 2019-02-26.

Var vänlig notera att olika kunder kan köpa olika tjänster av Inera. Den enskilda kundens möjligheter att använda Ineras tjänster bestäms av vilka kompetensområden kunden verkar inom. Den enskilda kundens möjligheter att använda en eller flera av de nya tjänsterna beror därför på vilken kundkategori kunden tillhör.

12 december 2018

Inera gör justeringar i Kundavtal 2, Avtalets huvuddokument, och tillför ny bestämmelse som breddar Avtalets användning

Inera gör vissa justeringar i Kundavtal 2, Avtalets huvuddokument. Dessutom tillförs en ny bestämmelse vilken reglerar regioners, kommuners och statens möjligheter att binda organisationsdelar som utgör egna juridiska personer i Kundavtal 2, och beställningar från Kundavtal 2, genom fullmakt eller likvärdig rättsakt. Justeringarna är redaktionella och börjar gälla 2018-12-12. Tillförandet av den nya bestämmelsen om fullmakt är till fördel för Kunderna och börjar gälla 2018-12-12.

Inera utökar antalet tjänster som omfattas av Kundavtal 2 och förbättrar befintliga avtalsdokument

Inera strävar efter att ständigt öka kundernas nytta av att använda Kundavtal 2. Därför utökar Inera antalet tjänster som omfattas av Kundavtal 2 med följande tjänster. 

Som ett led i strävan att öka kundernas nytta av att använda Kundavtal 2 förbättrar Inera samtidigt avtalsinnehållet i följande avtalsdokument.

Utökningen av tjänster är en ändring i Kundavtal vilken är till fördel för kunderna. Kundavtal 2 utökas därför med de nya tjänsterna 2018-12-12. Förbättringen av avtalsinnehållet i de två avtalsdokumenten utgör redaktionella justeringar. De förbättrade versionerna av avtalsdokumenten börjar därför gälla 2018-12-12.

Var vänlig notera att olika kunder kan köpa olika tjänster av Inera. Den enskilda kundens möjligheter att använda Ineras tjänster bestäms av vilka kompetensområden kunden verkar inom. Den enskilda kundens möjligheter att använda en eller flera av de nya tjänsterna beror därför på vilken kundkategori kunden tillhör.

Ny kundkategori

Inera har tillfört Hjälpmedelsleverantörer som ytterligare en Kundkategori. Tillförandet är till fördel för Kunderna och börjar gälla 2018-12-12.

Uppdatering av Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 1

Redaktionella justeringar har gjorts i Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 1. Då justeringarna är redaktionella börjar de gälla 2018-12-12. 

17 oktober 2018

Inera utökar antalet tjänster som omfattas av Kundavtal 2 med följande tjänster:

Utökningen av tjänster är en ändring i Kundavtal 2, vilken är till fördel för kunderna. Kundavtal 2 utökas därför med de nya tjänsterna 2018-10-17. Var vänlig notera att olika kunder kan köpa olika tjänster av Inera. Den enskilda kundens möjligheter att använda Ineras tjänster bestäms av vilka kompetensområden kunden verkar inom. Den enskilda kundens möjligheter att använda en eller flera av de nya tjänsterna beror därför på vilken kundkategori kunden tillhör.

4 juli 2018

Vissa redaktionella justeringar, förtydliganden och kodifieringar av praxis (med vilket menas att avtalet har tillförts bestämmelser om att parterna ska agera på sätt som de redan gör vid tillhandahållandet av tjänsten) har gjorts i Avtal om Kundens användning av Ineras Tjänster, i avtalsdokumenten Journal via nätet - Beskrivning och tjänstespecifika villkor, Personuppgiftstjänsten - Beskrivning och tjänstespecifika villkor och Stöd och behandling - Beskrivning och tjänstespecifika villkor. De redaktionella justeringarna, förtydligandena och kodifieringarna kommer till uttryck i uppdaterade versioner (1.1) av de angivna avtalsdokumenten. De uppdaterade versionerna av avtalsdokumenten börjar gälla 2018-07-04. Ingen av de genomförda justeringarna är klassificerade som väsentliga.

28 maj 2018

Sedan utskicket till regioner och landsting den 7 maj har Inera tagit emot önskemål om några förtydliganden. Baserat på dessa har Inera genomfört vissa mindre redaktionella förtydliganden i den version av Kundavtal 2 som Inera kommer att skicka ut till kommuner den 29/5. Eftersom Inera endast har en giltig version av varje avtalsdokument kommer dessa förändringar att gälla för samtliga kunder som har tecknat och kommer att teckna Kundavtal 2. Ingen av de införda ändringarna förändrar Avtalets innebörd.

Avtalets huvuddokument

Inera har gjort en allmän översyn av hela Avtalets huvuddokument. Ett flertal mindre redaktionella förtydliganden har införts. Dessutom har en redaktionell omskrivning av hela kapitel 20 (Avtalets ersättande av tidigare tecknade avtal) införts.

Allmänna villkor

Redaktionellt förtydligande av ingressen till punkt 2.4 gällande Kund som anlitar Agent.
Redaktionellt förtydligande av punkt 14.2 gällande Kundens data.

 

Om du har frågor om innehållet i Kundavtal 1 eller Kundavtal 2 - kontakta oss här

 

 

Redaktionella justeringar har genomförts.
Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan