Gå till innehåll

Kundavtal 2

I samband med att den nya dataskyddsförordningen, GDPR, har trätt i kraft, har Inera lanserat en ny avtalsmodell. I den nya avtalsmodellen ingår ett nytt kundavtal, Kundavtal 2, som omfattar alla de tjänster din organisation redan har eller kan komma att beställa, utifrån er kundkategori.

I kundavtalet ingår bland annat Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 1 och Villkor för anslutning till Nationella tjänsteplattformen.

Beställning av de enskilda tjänsterna sker med ett förenklat godkännande.

Den nya kundavtalsstrukturen omfattar till en början ett urval av Ineras tjänster men kommer successivt att utökas.

Avtalet tecknas digitalt.

Här nedan finns avtalets huvuddokument och tillhörande avtalsdokument att läsa.

Avtal om kundens användning av Ineras tjänster

Avtalets huvuddokument rymmer grundläggande bestämmelser om bland annat Avtalets parter, avtalstid och uppsägning av avtalet.

Beskrivning och tjänstespecifika villkor

Specifikation av den enskilda tjänsten och parternas åtaganden, motsvarande bilaga 1 i de tidigare avtalen.

Beskrivning och tjänstespecifika villkor

Kundkategorier

Kundkategorier stadgar vilka kategorier av kunder som kan beställa vilka tjänster av Inera.  

Definitioner

Definitioner förklarar Avtalets termer och begrepp, generella och tjänstespecifika. 

Villkor för Anslutning till Nationella tjänsteplattformen

Reglerar anslutning till Nationella tjänsteplattformen och rymmer bland annat bestämmelser om att Inera och kunden ska följa vissa rutiner för att förebygga incidenter och hur de ska hanteras om de uppstår.

Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 1

Reglerar kundens och Ineras grundläggande åtaganden som gäller hantering av personuppgifter inom ramen för Avtalet. Ineras PuB-avtal 1 ska följas när kunden använder tjänster som behandlar personuppgifter. Läs mer om Personuppgiftsbiträdesavtal 

Reglering av skada

Reglerar parternas ansvar vid skada som påverkar Ineras tjänster. Regleringen gäller både skada enligt GDPR och affärsmässig skada.

Allmänna villkor

Allmänna villkor för Ineras tjänster gäller mellan Inera och den som använder och har ingått avtal om att använda våra tjänster. De allmänna villkoren gäller oberoende av vilken tjänst man har skrivit avtal om. 

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support