Gå till innehåll

Kundavtal 2

Ineras Kundavtal 2 omfattar alla de tjänster som en kund, utifrån sin kundkategori, kan beställa. Kunden tecknar avtalet en gång och kan därefter beställa de tjänster som omfattas av avtalet.

Kunden behöver inte teckna ett separat personuppgiftsbiträdesavtal för tjänster som behandlar personuppgifter. Istället ingår personuppgiftsbiträdesavtalet som en integrerad del i Kundavtal 2.

Kundavtal 2 ska succesivt ersätta Ineras tidigare avtalsmodeller och på sikt omfatta samtliga Ineras tjänster. För ytterligare information om Kundavtal 2, läs gärna Frågor och svar om Kundavtal 2.

Teckna Kundavtal 2 och beställa tjänster enligt avtalet

Inera har erbjudit alla regioner och kommuner att teckna Kundavtal 2. Avtalet kommer successivt att tecknas även med kunder som ingår i andra kundkategorier, exempelvis privata vårdgivare och statliga myndigheter.

När en kund som har tecknat Kundavtal 2 önskar beställa tjänster enligt avtalet, sker det via Beställ och ändra

Elektronisk signering/ underskrift

Kundavtal 2 ska signeras elektroniskt. Kundens företrädare kan använda ett av nedanstående alternativ:

  • Telia e-legitimation (finns på SITHS-kort, Skatteverkets kort, med flera kort)
  • BankID
  • Mobilt BankID

Avtalsdokument i Kundavtal 2

Kundavtal 2 består dels av avtalsdokument som är gemensamma för flera av Ineras tjänster, dels av avtalsdokument som är unika för varje tjänst. I det unika avtalsdokumentet beskrivs förutsättningar som gäller för den specifika tjänsten.

Nedan återfinns de olika avtalsdokumenten som ingår i Kundavtal 2. De är inte avsedda att skrivas ut för avtalstecknande.

Avtal om Kundens användning av Ineras tjänster 

Avtal om Kundens användning av Ineras tjänster utgör avtalets huvuddokument. Det reglerar Ineras tillhandahållande och kundens användning av Ineras tjänster. Det rymmer grundläggande bestämmelser om bland annat avtalets parter, avtalstid och uppsägning.

Beskrivning och tjänstespecifika villkor

Beskrivning och tjänstespecifika villkor utgör det unika avtalsdokument som beskriver den specifika tjänstens villkor. I Kundavtal 1 motsvaras detta avtalsdokument av Bilaga 1.

Beskrivning och tjänstespecifika villkor

Kundkategorier

Kundkategorier stadgar vilka kategorier av kunder som kan beställa vilka tjänster av Inera.  

Definitioner

Definitioner förklarar termer och begrepp som är gemensamma för flera olika avtalsdokument i Kundavtal 2. Definitioner som är unika för ett enskilt avtalsdokument beskrivs i det enskilda avtalsdokumentet.

Villkor för Anslutning till Nationella tjänsteplattformen

Villkor för Anslutning till Nationella tjänsteplattformen reglerar anslutning till Nationella tjänsteplattformen. Det rymmer bland annat bestämmelser om att Inera och kunden ska följa vissa rutiner för att förebygga incidenter och hur de ska hanteras om de uppstår.

Avtalsdokumentet ska följas för de tjänster som nyttjar Nationella tjänsteplattformen. Om en specifik tjänst nyttjar Nationella tjänsteplattformen framgår av den specifika tjänstens Beskrivning och tjänstespecifika villkor.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Ineras personuppgiftsbehandling för kundens räkning regleras av ett personuppgiftsbiträdesavtal. I Kundavtal 2 är det antingen Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 1 eller SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal som är tillämpligt. I respektive tjänsts avtalsdokument Beskrivning och tjänstespecifika villkor framgår om tjänsten behandlar personuppgifter och vilket personuppgiftsbiträdesavtal som ska tillämpas

SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal

 

Allmänna instruktioner för behandling av personuppgifter i Ineras tjänster

I respektive tjänsts avtalsdokument Beskrivning och tjänstespecifika villkor framgår om tjänsten behandlar personuppgifter och vilket personuppgiftsbiträdesavtal som ska tillämpas. Om SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal tillämpas, kompletteras avtalet med instruktioner i avtalsdokumenten Allmänna instruktioner och i respektive tjänsts Beskrivning och tjänstespecifika villkor.

Reglering av skada

Reglering av skada reglerar parternas ansvar vid kommersiella- och GDPR-relaterade skador.

Allmänna villkor

Allmänna villkor rymmer bestämmelser som är gemensamma för Ineras tjänster.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan