Gå till innehåll

Kundavtal 2

Kundavtal 2 är Ineras nya kundavtalsmodell. I Kundavtal 2 tecknar kunden endast ett kundavtal som omfattar alla de tjänster en kund, utifrån sin kundkategori, kan beställa.

För tjänster som hanterar personuppgifter, behöver inte ett separat personuppgiftsbiträdesavtal tecknas. Istället ingår Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 1 (”Ineras PuB-avtal 1”) som en integrerad del av Kundavtal 2.

Införande av Kundavtal 2

I samband med att dataskyddsförordningen, GDPR, har trätt i kraft, inför Inera en ny avtalsmodell, Kundavtal 2. Kundavtal 2 omfattar till en början ett urval av Ineras tjänster och kommer successivt att utökas till att omfatta samtliga Ineras tjänster. I takt med att Kundavtal 2 införs ersätter Kundavtal 2 Ineras tidigare kundavtal.
För ytterligare information om Kundavtal 2, läs gärna Frågor och svar kring Kundavtal 2

Teckna Kundavtal 2 och beställa tjänster enligt Kundavtal 2

Inera har erbjudit alla regioner och kommuner att teckna Kundavtal 2. Under 2019 kommer privata vårdgivare, myndigheter samt andra privata aktörer att få samma möjlighet. Skälet till att alla kunder inte samtidigt erbjuds att teckna Kundavtal 2 är att Inera inte har kapacitet att hantera alla kunder samtidigt.

När en kund som har tecknat Kundavtal 2 önskar beställa tjänster enligt Kundavtal 2, sker det via Beställ och ändra

Elektronisk signering/ underskrift

Kundavtal 2 ska signeras elektroniskt. Kundens företrädare kan använda ett av nedanstående alternativ:

  • Telia e-legitimation (finns på SITHS-kort, Skatteverkets kort, med flera kort)
  • BankID
  • Mobilt BankID

Avtalsdokument i Kundavtal 2

Kundavtal 2 består dels av avtalsdokument som är gemensamma för flera tjänster och dels av avtalsdokument vilka är unika för respektive tjänst. I det avtalsdokument som är unikt för varje tjänst beskrivs förutsättningar som är unika för den specifika tjänsten.

Till skillnad från Ineras Kundavtal 1 ingår avtal för personuppgiftshantering, Ineras PuB-avtal 1, som en integrerad del av Kundavtal 2 och behöver därför inte tecknas separat.

Här nedan återfinns de olika avtalsdokumenten i Kundavtal 2. De visas här för att det ska vara möjligt att ta del av innehållet i dem men är inte avsedda att skrivas ut för avtalstecknande.

Avtal om Kundens användning av Ineras tjänster 

Avtal om Kundens användning av Ineras tjänster utgör avtalets huvuddokument. Det reglerar Ineras tillhandahållande och kundens användning av Ineras tjänster. Det rymmer grundläggande bestämmelser om bland annat avtalets parter, avtalstid och uppsägning.

Beskrivning och tjänstespecifika villkor

Beskrivning och tjänstespecifika villkor utgör det unika avtalsdokument som beskriver den specifika tjänstens villkor. I Kundavtal 1 motsvaras detta avtalsdokument av Bilaga 1.

Beskrivning och tjänstespecifika villkor

Kundkategorier

Kundkategorier stadgar vilka kategorier av kunder som kan beställa vilka tjänster av Inera.  

Definitioner

Definitioner förklarar termer och begrepp som är gemensamma för flera olika avtalsdokument i Kundavtal 2. Definitioner som är unika för ett enskilt avtalsdokument beskrivs i det enskilda avtalsdokumentet.

Villkor för Anslutning till Nationella tjänsteplattformen

Villkor för Anslutning till Nationella tjänsteplattformen reglerar anslutning till Nationella tjänsteplattformen. Det rymmer bland annat bestämmelser om att Inera och kunden ska följa vissa rutiner för att förebygga incidenter och hur de ska hanteras om de uppstår.

Avtalsdokumentet ska följas för de tjänster som nyttjar Nationella tjänsteplattformen. Om en specifik tjänst nyttjar Nationella tjänsteplattformen framgår av den specifika tjänstens Beskrivning och tjänstespecifika villkor.

Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 1

Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 1 reglerar Ineras hantering och skydd av personuppgifter inom ramen för Kundavtal 2 samt Ineras rättigheter och skyldigheter vid anlitande av en underleverantör.

Ineras PuB-avtal 1 ska följas för de tjänster som hanterar personuppgifter. Om en specifik tjänst hanterar personuppgifter framgår av den specifika tjänstens Beskrivning och tjänstespecifika villkor.

Läs mer om Personuppgiftsbiträdesavtal 

Reglering av skada

Reglering av skada reglerar parternas ansvar vid kommersiella- och GDPR-relaterade skador.

Allmänna villkor

Allmänna villkor rymmer bestämmelser som är gemensamma för Ineras tjänster.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan