Gå till innehåll

Problem

Problem beskriver hur Inera, Kund, Slutkund och Agent ska arbeta med problem för att minimera påverkan på tjänsterna.

Hantering av problem (grundorsak till incident) ska förhindra att en incident inträffar och minimera störning som orsakats av fel i it-system och/eller infrastruktur.
Inera, Kund, Slutkund och Agent ska arbeta tillsammans för att gemensamt identifiera grundorsak till incident. Därefter genomförs aktiviteter som ska förhindra att störning uppstår igen.

Inera definierar Problem enligt ITIL (ett ramverk för hur it-resurser bör organiseras).

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan