Gå till innehåll

Övervakning

Övervakning beskriver hur Inera, Kund, Slutkund och Agent ska arbeta med övervakning för att identifiera och avhjälpa eventuella händelser i förtid.

När ett it-system ansluts till den Nationella tjänsteplattformen och andra infrastrukturtjänster på Inera blir det en del av den Nationella infrastrukturen. Detta ställer krav på övervakning hos Inera, Agent och Slutkund för att tidigt identifiera händelser som kan påverka Nationella infrastrukturen.

Vissa händelser kan leda till att en incident uppstår. Information om övervakning är viktig för att förhindra, eller snabbt lösa en incident. Inera publicerar löpande information om Ineras tjänster och deras driftstatus här på inera.se.

Inera övervakar svarstider och tillgänglighet för de tjänster som tillgängliggörs via den Nationella tjänsteplattformen och tillhandahålls av Agent och Slutkund. Uppgift om svarstid och tillgänglighet för tjänst används för att följa upp de SLA som definierats i tjänstekontrakt och avtal.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan