Gå till innehåll

Ändringar

Ändringar beskriver hur Inera, Agent och Slutkund ska arbeta med ändringar för att minimera påverkan på tjänsterna. Ineras tjänster har många komplexa beroenden som påverkar och påverkas av ändringar i tjänsterna. En gemensam ändringshantering stödjer nyutveckling, vidareutveckling och vidmakthållande av en tjänst.

Ineras tjänster har många komplexa beroenden som påverkar och påverkas av ändringar i tjänsterna. En gemensam ändringshantering stödjer nyutveckling, vidareutveckling och vidmakthållande av en tjänst.

Förebyggande arbete med ändringshantering och koordinering under en tjänsts hela livscykel bidrar till en stabil driftmiljö.

Systemändringar ska anmälas så Inera kan:

  • Göra en bedömning av risker med ändringar
  • Hantera förändringar 
  • Koordinera förebyggande arbete för att minimera fel som kan uppstå med planerade ändringar

Agent och Slutkund ska anmäla ändringar i de it-system och/eller tjänster som enligt avtal ingår i en anslutning till Nationella tjänsteplattformen. Detta omfattar, men begränsas inte till: tjänstekonsumenter, tjänsteproducenter, regionala tjänsteplattformar, anslutningsplattformar och källsystem. (Det verksamhetssystem där originalinformationen skapas, till excempel en driftsinstans av ett journalsystem).

Den typ av systemändringar som ska anmälas är:

  • Tillägg
  • Förändringar
  • Borttag (inklusive servicefönster)
  • Felrättningar

Formulär Ändringshantering

Formulär Ändringshantering

Ineras krav på Slutkund

Slutkund ska anmäla ändringar till Inera i slutkundens it-system och/eller tjänster som enligt avtal ingår i en anslutning till Nationella tjänsteplattformen.

Ineras krav på Agent

Agent ska anmäla ändring till Inera i Agentens it-system och/eller tjänst som enligt avtal ingår i en anslutning till Nationella tjänsteplattformen som tillgängliggörs av Agent till Slutkund.

Ineras krav på Slutkund som har avtal med Agent

Slutkund ska hantera ändring i tjänst som ingår i en anslutning till Agent i enlighet med det avtal som upprättats mellan Slutkund och Agent.

Ineras krav på Kund

Kund ska anmäla ändring till Inera i Kundens it-system och/eller tjänst som enligt avtal ingår i en anslutning till Nationella tjänsteplattformen och/eller annan tjänst som kan påverka den nationella infrastrukturen eller information i nationell tjänst vid en eventuell ändring.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan