Gå till innehåll

Krav på anslutna kunder

När du som kund använder Ineras tjänster finns vissa krav på hanteringen av tjänsten. Du kan läsa om vilka krav som gäller på denna sida.

Krav kring användningen av tjänsten 

När du som kund använder Ineras tjänster finns vissa krav på hur du ska använda tjänsten. Kraven finns specificerade i dessa avtal: 

  • Agentavtal - Avtal 1 om Agentens användning av Ineras Tjänster
  • Kundavtal - Avtal om Kundens användning av Ineras tjänster

Krav kring regelverk

Regioner och kommuner har gemensamt bestämt vilken arkitektur och regelverk som nationella e-tjänster ska följa. På nedanstående sidor hittar du information om dessa krav.

Krav kring incident- och ändringshantering

Det finns också krav på arbetsprocesser vad gäller incident- och ändringshantering (inom ramen för ITIL). Dessa krav är:

Övervakning

Övervakning beskriver hur Inera, Kund, Agent och Slutkund ska arbeta med övervakning för att identifiera och avhjälpa eventuella händelser i förtid. Läs mer om övervakning

Ändringar

Ändringar beskriver hur Inera, Agent och Slutkund ska arbeta med ändringar för att minimera påverkan på tjänsterna. Läs mer om ändringar

Incident

Incident beskriver hur Inera, Agent och Slutkund ska arbeta med incident för att minimera påverkan på tjänsterna. - beskriver hur Inera, Kund, Slutkund och Agent ska arbeta med incident för att minimera påverkan på tjänsterna. Läs mer om incident

Problem 

Problem beskriver hur Inera, Agent och Slutkund ska arbeta med problem för att minimera påverkan på tjänsterna. 

Målgrupp för kraven är i första hand ansvariga för avtalen, förvaltare, support eller annan ansvarig hos Kund, Agent och/eller Slutkund. Läs mer om problem

Information om ändring

Formuläret nedan fyller du i om du ska göra en ändring i en tjänst som kan påverka Ineras Nationella tjänsteplattform i driftmiljö. Med ”ändring” menar vi ett tillägg, modifiering eller borttagande av något som kan orsaka denna påverkan.

Formulär Ändringshantering

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan