Gå till innehåll

Kundavtal 1

Kundavtal 1 är Ineras tidigare kundavtalsmodell. I Kundavtal 1 tecknar kunden ett kundavtal för varje tjänst som kunden, utifrån sin kundkategori, kan beställa.

För tjänster inom Kundavtal 1 som hanterar personuppgifter, behöver även ett separat personuppgiftsbiträdesavtal tecknas, Ineras Modellavtal.

Utfasning av Kundavtal 1

I samband med att dataskyddsförordningen har trätt i kraft, inför Inera en ny kundavtalsmodell, Kundavtal 2. Avsikten är att samtliga Ineras tjänster ska ingå i Kundavtal 2. Tills dess att Kundavtal 2 är infört finns i vissa fall möjlighet för en kund att beställa en tjänst enligt Kundavtal 1-modellen.


Tidigare tecknade Kundavtal 1 fortsätter att vara gällande tills dess att tjänsterna flyttats över till Kundavtal 2 och Kundavtal 2 har ersatt Kundavtal 1 för den specifika tjänsten.

Särskild notering om uppdatering av Avtal om Kundens användning av Personuppgiftstjänsten

Inera kommer tillhandahålla Personuppgiftstjänsten även åt organisationer som inte är vårdgivare. Inera uppdaterar därför Avtal om Kundens användning av Personuppgiftstjänsten, Bilaga 2 – Instruktioner gällande behandling av personuppgifter, så att instruktionerna även förmår reglera förhållanden där Personuppgiftstjänsten tillhandahålls av Inera åt organisationer som inte är vårdgivare.

Uppdateringen utgör inte en väsentlig ändring och träder i kraft 2018-07-17.

Beställa tjänster enligt Kundavtal 1

När en kund vill beställa Ineras tjänster enligt Kundavtal 1-modellen, görs detta enligt beskrivningen för respektive tjänst. Se sidan Beställ & ändra

Elektronisk signering/underskrift

De flesta avtalen inom Kundavvtal 1-modellen ska signeras elektroniskt. Kundens föresträdare kan välja ett av nedanstående alternativ:

  • Telia e-legitimation (finns på SITHS-kort, Skatteverkets kort, med flera kort)
  • BankID
  • Mobilt BankID

Urval av tjänster inom Kundavtal 1

Här nedan kan du ta del av ett urval av Ineras tjänster inom Kundavtal 1. De visas här för att du som kund ska ha möjlighet att ta del av innehållet i tjänsternas avtalsdokument men är inte avsedda att skrivas ut för avtalstecknande.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan