Gå till innehåll

Avtal

Här finns information om Ineras kundavtal, som krävs för att kunna beställa och använda Ineras tjänster.

Inera har två kundavtalsmodeller, Kundavtal 1 och Kundavtal 2.

  • Kundavtal 1 är Ineras tidigare kundavtalsmodell. I Kundavtal 1 tecknas ett kundavtal för varje tjänst som en kund, utifrån sin kundkategori, kan beställa. Om tjänsten hanterar personuppgifter kompletteras Kundavtal 1 med ett separat personuppgiftsbiträdesavtal, Ineras Modellavtal.
  • I samband med att dataskyddsförordningen, GDPR, har trätt i kraft, inför Inera Kundavtal 2. I Kundavtal 2 tecknar kunden ett enda kundavtal med Inera och det omfattar alla Ineras tjänster som en kund, utifrån sin kundkategori, kan beställa. Kunden beställer därefter de enskilda tjänsterna med ett förenklat godkännande. När en tjänst hanterar personuppgifter, regleras detta av Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 1, som ingår i Kundavtal 2 och behöver därmed inte tecknas separat.

Avsikten är att Ineras samtliga tjänster ska ingår i Kundavtal 2 men under en övergångsperiod kommer Inera att hantera de båda kundavtalsmodellerna parallellt.

Mer om de båda kundavtalsmodellerna och avtalen för personuppgiftshantering finns att läsa i vänstermenyn.

Frågor om kundavtal

Har du frågor om innehållet i kundavtal 1 eller kundavtal 2, använd formuläret nedan.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan