Avtal

Här finns för läsning de avtal och bilagor som kan krävas vid användande av Ineras tjänster.

Allmänna villkor

Allmänna villkor för Ineras tjänster gäller mellan Inera och den som använder och har ingått avtal om att använda våra tjänster. De allmänna villkoren gäller oberoende av vilken tjänst man har skrivit avtal om.