Gå till innehåll

Avtal

För att kunna använda eller förmedla Ineras tjänster, krävs att avtal tecknas med Inera. Här finns information om Ineras olika avtal

Kundavtal

För att kunna använda Ineras tjänster krävs att kundavtal tecknas med Inera. Inera har två olika modeller för kundavtal, Kundavtal 1 och Kundavtal 2. Avsikten är att Ineras samtliga tjänster ska ingå i Kundavtal 2, men under en övergångsperiod använder Inera Kundavtal 1 och Kundavtal 2 parallellt.

Agentavtal

Agentavtal tecknas mellan Inera och en agent. När en agent har tecknat agentavtal med Inera kan agenten ansluta sitt IT-system till Ineras tekniska infrastruktur. Inera förmedlar sedan sin tjänst till agenten, i syfte att agenten ska förmedla tjänsten vidare till Ineras kund. 

Det är kunden som ger agenten uppdraget att förmedla Ineras tjänst. Inera kvalificerar agenten innan agentavtal tecknas.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Vissa av Ineras tjänster behandlar personuppgifter. Hur Inera i sin roll som personuppgiftsbiträde får behandla dessa personuppgifter regleras i avtal.

Mer om Ineras avtal finns att läsa i vänstermenyn.

Frågor om kundavtal

Har du frågor om innehållet i kundavtal 1 eller kundavtal 2 är du välkommen att kontakta oss.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan