Gå till innehåll

Avtal

Här finns information om Ineras avtal, som krävs för att kunna beställa och använda Ineras tjänster

I samband med att den nya dataskyddsförordningen, GDPR, har trätt i kraft, har Inera lanserat en ny avtalsmodell. I den nya avtalsmodellen ingår ett nytt kundavtal, Kundavtal 2, som omfattar alla de tjänster din organisation redan har eller kan komma att beställa, utifrån er kundkategori.  

Ett av villkoren som ingår i kundavtalet är Ineras Personuppgiftsbiträdesavtal 1 (Ineras PuB-avtal 1, tidigare kallat Modellavtal 1) som innehåller formella krav på reglering enligt GDPR. Alla som tecknar det nya kundavtalet, godkänner alltså villkoren i Ineras PuB-avtal 1.

Det nya kundavtalet tecknas med befintliga och nya kunder. Under en övergångsperiod kommer Inera att hantera två modeller av kundavtal parallellt, Kundavtal 1 och Kundavtal 2. Mer om den nya avtalsmodellen finns att läsa i vänstermenyn.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till Kundservice där du kan felanmäla en tjänst, få användarstöd eller beställa en tjänst.

Telefon

Kundservice, felanmälan och support