Kontakta oss

Krav på anslutna kunder

När du som kund använder Ineras tjänster finns vissa krav på hanteringen av tjänsten. Du kan läsa om vilka krav som gäller på denna sida.

Krav kring användningen av tjänsten

När du som kund använder Ineras tjänster finns vissa krav på hur du ska använda tjänsten. Kraven finns specificerade i dessa avtal:

  • Agentavtal - Avtal 1 om Agentens användning av Ineras Tjänster
  • Kundavtal - Avtal om Kundens användning av Ineras tjänster

Krav kring regelverk

Regioner och kommuner har gemensamt bestämt vilken arkitektur och regelverk som nationella e-tjänster ska följa. På nedanstående sidor hittar du information om dessa krav:

Information om ändring

Formuläret nedan fyller du i om du ska göra en ändring i en tjänst som kan påverka Ineras Nationella tjänsteplattform i driftmiljö. Med ”ändring” menar vi ett tillägg, modifiering eller borttagande av något som kan orsaka denna påverkan.

Till toppen av sidan