Kontakta oss

Teckna kundavtal

För att kunna beställa och använda Ineras tjänster behöver din organisation teckna kundavtal med Inera.

Om kundavtalet

Under 2018 tog Inera fram ett nytt kundavtal som uppfyller kraven i EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Till skillnad från tidigare kundavtal omfattar det nya kundavtalet de tjänster som ni, utifrån den kundkategori ni tillhör, kan beställa. När ni tecknat kundavtalet sker beställning av tjänster med ett förenklat förfarande.

Alla regioner och kommuner har tecknat det nya kundavtalet. Även många privata vårdgivare har gjort det.

Tjänster förs över till det nya avtalet successivt

Det nya kundavtalet omfattar än så länge ett urval av Ineras tjänster, och kommer successivt att utökas till att omfatta alla tjänster.

Tjänster som omfattas av det nya kundavtalet

För varje tjänst som ingår i det nya kundavtalet finns ett dokument som innehåller de förutsättningar och villkor som är specifika för den tjänsten.

Här kan du se vilka tjänster som omfattas av det nya kundavtalet, och ta del av de tjänstespecifika villkoren.

I prislistan kan du se vilka tjänster din organisation kan beställa, beroende på vilken kundgrupp ni tillhör.

Dokument i det nya kundavtalet

Det nya kundavtalet består av flera dokument, där vissa är gemensamma för flera tjänster och andra är specifika för respektive tjänst.

Här kan du ta del av dokumenten i kundavtalet.

Den tidigare kundavtalsmodellen

Om din organisation ännu inte har tecknat det nya kundavtalet kan ni i vissa fall beställa tjänster enligt den tidigare kundavtalsmodellen. Då tecknar ni ett kundavtal för varje specifik tjänst ni beställer.

Här kan du ta del av dokumenten som tillhör den tidigare kundavtalsmodellen.

Ändringar i kundavtalet

För att kundavtalet alltid ska reglera Ineras tjänster på ett korrekt sätt görs löpande förbättringar i avtalsdokumenten.

Här kan du läsa om de ändringar som görs i det nya kundavtalet.

Här kan du läsa om de ändringar som görs i dokument i den tidigare kundavtalsmodellen.

Krav på anslutna kunder

När ni som kund använder Ineras tjänster finns vissa krav på hanteringen av tjänsten. Här kan du läsa om vilka krav som gäller.

Frågor om kundavtalet

Till toppen av sidan