Kontakta oss

Teckna kundavtal

För att kunna beställa och använda Ineras tjänster behöver din organisation teckna kundavtal med Inera.

Om kundavtalet

Under 2018 tog Inera fram ett nytt kundavtal som uppfyller kraven i EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Till skillnad från tidigare kundavtal omfattar det nya kundavtalet de tjänster som ni, utifrån den kundkategori ni tillhör, kan beställa. När ni tecknat kundavtalet sker beställning av tjänster med ett förenklat förfarande.

Alla regioner och kommuner har tecknat det nya kundavtalet. Även många privata vårdgivare har gjort det.

Tjänster förs över till det nya avtalet successivt

Det nya kundavtalet omfattar än så länge ett urval av Ineras tjänster, och kommer successivt att utökas till att omfatta alla tjänster.

Så här går det till att teckna det nya kundavtalet

Fyll i formuläret nedan för att ansöka om att teckna det nya kundavtalet.

När vi har tagit emot ansökan kontrollerar vi så att det inte finns några juridiska hinder för din organisation att bli kund hos Inera.

Om ansökan blir godkänd skickar vi en länk till kundavtalet, som elektroniskt ska signeras av behörig företrädare.

Om din organisation vill beställa en tjänst som ännu inte omfattas av det nya kundavtalet, eller om ni ännu inte har tecknat det nya kundavtalet, så tecknar ni ett kundavtal enligt den tidigare kundavtalsmodellen för varje specifik tjänst ni beställer. Här kan du läsa om Ineras tjänster och hur du beställer dem.

Tjänster som omfattas av det nya kundavtalet

För varje tjänst som ingår i det nya kundavtalet finns ett dokument som innehåller de förutsättningar och villkor som är specifika för den tjänsten.

Här kan du se vilka tjänster som omfattas av det nya kundavtalet, och ta del av de tjänstespecifika villkoren.

I prislistan kan du se vilka tjänster din organisation kan beställa, beroende på vilken kundgrupp ni tillhör.

Villkor för behandling av personuppgifter

För en del av Ineras tjänster behandlar Inera personuppgifter på uppdrag av kunden. Inera är då personuppgiftsbiträde och kunden är personuppgiftsansvarig. Hur Inera ska behandla personuppgifterna regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal.

I det nya kundavtalet ingår personuppgiftsbiträdesavtal, och behöver alltså inte tecknas separat.

Två varianter av personuppgiftsbiträdesavtal

Under en övergångsperiod tillämpar Inera två avtal för att reglera behandling av personuppgifter inom ramen för det nya kundavtalet:

I de tjänstespecifika villkoren för respektive tjänst framgår om tjänsten behandlar personuppgifter och vilket av dessa personuppgiftsbiträdesavtal som i så fall tillämpas.

I de fall då SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal tillämpas, kompletteras det med instruktioner i respektive tjänsts tjänstespecifika villkor och i avtalsdokumentet Allmänna instruktioner.

SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal kommer successivt att ersätta Ineras personuppgiftsbiträdesavtal 1.

Fullmakt för kommuner

För kommuner som har tecknat det nya kundavtalet finns en fullmakt som ger kommunstyrelsen rätt att företräda kommunens självständiga nämnder gentemot Inera avseende den personuppgiftsbehandling som Inera utför för nämndens räkning.

Fullmakten finns i två varianter, en för vardera av de två personuppgiftsbiträdesavtal som omfattas av det nya kundavtalet:

Avtal mellan kund och kundens upphandlade aktörer tecknas separat

I en del fall kan det behöva tecknas ett separat personuppgiftsbiträdesavtal mellan kunden och kundens upphandlade aktörer. Det gäller till exempel om den upphandlade aktören använder kundens it-system och därigenom har möjlighet att nyttja någon av Ineras tjänster. Vanligtvis handlar det om en upphandlad privat vårdgivare som använder samma it-system som en region eller kommun.

Det avtal som tecknas i dessa fall reglerar förhållandet mellan kunden som personuppgiftsbiträde och den upphandlade aktören som personuppgiftsansvarig. Det motsvarar det personuppgiftsbiträdesavtal som ingår i kundavtalet men reglerar dessutom hur Inera ska agera som kundens underbiträde.

I kundavtalet framgår vilka krav som ställs på hur detta avtal ska utformas.

Det är kunden som ansvarar för att avtal tecknas i de fall då det behövs.

Dokument i det nya kundavtalet

Det nya kundavtalet består av flera dokument, där vissa är gemensamma för flera tjänster och andra är specifika för respektive tjänst.

Här kan du ta del av dokumenten i kundavtalet.

Den tidigare kundavtalsmodellen

Om din organisation ännu inte har tecknat det nya kundavtalet kan ni i vissa fall beställa tjänster enligt den tidigare kundavtalsmodellen. Då tecknar ni ett kundavtal för varje specifik tjänst ni beställer.

Här kan du ta del av dokumenten som tillhör den tidigare kundavtalsmodellen.

Ändringar i kundavtalet

För att kundavtalet alltid ska reglera Ineras tjänster på ett korrekt sätt görs löpande förbättringar i avtalsdokumenten.

Här kan du läsa om de ändringar som görs i det nya kundavtalet.

Här kan du läsa om de ändringar som görs i dokument i den tidigare kundavtalsmodellen.

Krav på anslutna kunder

När ni som kund använder Ineras tjänster finns vissa krav på hanteringen av tjänsten. Här kan du läsa om vilka krav som gäller.

Frågor om kundavtalet

Till toppen av sidan