Timrå kommun berättar om Vårdhandboken

Vi har intervjuat personer som arbetar med Ineras tjänster i kommunerna för att få ta del av hur Ineras tjänster upplevs och används i kommunerna. Vi har varit i kontakt med Ulrica Hedlund, medicinskt ansvarig sjuksköterska, i Timrå kommun, som besvarat en del frågor om deras upplevelser av Vårdhandboken.

Vårdhandboken är ett webbaserat kunskapsstöd som i första hand riktar sig till personal inom vård och omsorg, oavsett huvudman eller var vården bedrivs.

För att använda Vårdhandboken krävs ingen inloggning och den är öppen för alla. Vårdhandboken kan till exempel användas på sjukhus, i primärvård, i kommunal vård och omsorg som hemsjukvård och äldreomsorg och inom tandvård. Den används också i studier vid vårdutbildningar och fortbildningar.

I Timrå kommun har man använt sig av Vårdhandboken sedan flera år tillbaka. Några av sjuksköterskorna i verksamheten har gjort det sedan 2003.

Ulrica, som är medicinskt ansvarig sjuksköterska och förkortas MAS, berättar att hon hänvisar sjuksköterskorna att använda sig av Vårdhandboken när det gäller främst praktiska moment.

- Vi får alltmer komplicerade ärenden till den kommunal hälso-och sjukvården och sjuksköterskorna upplever ibland att de inte har så mycket praktisk erfarenheten av vissa arbetsuppgifter. Jag behöver inte som MAS skriva lokala rutiner som riskerar att vara föråldrade när de finns uppdaterade i Vårdhandboken, förklarar hon.

Varför började ni använda tjänsten, vad var det som gjorde att ni började använda tjänsten?

- Vi behöver ständig kompetensutveckling och information om nyheter för att kunna säkerställa att vi ger en god och evidensbaserad vård. De flesta sjuksköterskor är förtrogen med att använda sig av Vårdhandboken sedan sin utbildning.

Vilka behov hade ni och på vilket sätt uppfylldes dem?

- Inom den kommunala hälso-och sjukvården måste man kunna ”lite om allt”. Det är praktiskt omöjligt att via olika utbildningar skaffa sig den kunskapen. Vi behöver tillgång till den senaste uppdaterade och evidensbaserade informationen vi kan få i vårt dagliga arbete.

Vad skulle Vårdhandboken hjälpa till med att lösa? På vilket sätt?

- Våra sjuksköterskor använder sig av Vårdhandboken som kunskapskälla och stöd i sitt arbete men även vid handledning till studenter. De tycker att den är lätt att söka information i och användarvänlig.

Hur funkar det att använda tjänsten i det vardagliga arbetet?

- Den är en bra lättanvänd kunskapskälla som revideras fortlöpande och hjälper till att kvalitetssäkra vården.

På frågan om det finns förbättringsförslag, anpassningsmöjligheter för Vårdhandboken, berättar Ulrika att hon och hennes MAS kollegor i länet och i kommuner önskar att få ett mer kommunalt perspektiv i de olika avsnitten för att kunna använda sig av tjänsten fullt ut.

- I dagsläget får vi omarbeta en hel del eftersom våra vårdmiljöer och resurser skiljer sig från sluten vården, berättar hon.

Syftet med Vårdhandboken är att säkerställa god och säker vård på lika villkor genom riktlinjer för arbetet inom vård och omsorg. Innehållet bygger på Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SOL) och bidrar till att de nationella målen för hälso- och sjukvården uppnås.

Medverkande: Ulrica Hedlund, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, Timrå kommun.

Läs mer om Vårdhandboken

Läs intervjun Malmö stad berättar om Hjälpmedelstjänsten

Läs intervjun Karlskrona kommun berättar om NPÖ

Läs Södertälje kommun – en resa för att nå Digitalt möte

Läs intervjun Malmö stad berättar om NPÖ

Läs nyheten Kommuner visar journalinformation via 1177 Vårdguiden

Till toppen av sidan