Kommuner visar journalinformation via 1177 Vårdguiden

Genom tjänsten Journalen kan invånarna läsa journalinformation från hälso- och sjukvården och tandvården, när de loggar in på 1177 Vårdguiden. Nu har även kommunerna bestämt att låta invånare att ta del av kommunal journalinformation genom Journalen. Först ut är Västerås stad och kommunerna i Jönköpings län.

Från och med januari visar Västerås stad journalinformation från alla verksamheter, och all hälso- och sjukvårdsdokumentation från samtliga yrkesroller. Region Västmanland arbetar sedan tidigare med sammanhållen journal med möjlighet att visa journalinformation. Nu ansluter Västerås Stad till samma modell.
 
- För oss är det en självklarhet att invånarna ska få tillgång till även sin kommunala journal via 1177 Vårdguiden, säger Anne Almqvist digitaliseringsstrateg i Västerås stad. Kommunen visar journalinformation retroaktivt från november 2019 och det är information som till exempel anteckningar, vårdkontakter och loggar. Kommunen har tidigare visat journalinformation för behörig vårdpersonal via Nationell patientöversikt, NPÖ.
 
- Det är en stor fördel att vi använder samma system som regionen. Vi har kunnat nyttja regionens kompetens och vi använder nu samma begrepp och termer, vilket underlättar för patienten, säger Anne Almqvist.
 
Kommunerna i Jönköpings län började i maj att visa journalinformation från elevhälsans medicinska insats. Arbetet har bedrivits i projekt, med pilotkommunerna Nässjö och Vetlanda som nu visar vaccinationer och tillväxtkurvor. Projektet har tagit fram rekommenderat arbetssätt för skolsköterskor för vaccinationer och utbildning i vårddokumentation.
 
- Mottagandet har varit positivt hos elevhälsans personal. Vårdnadshavarna är också mycket positiva och tycker det är bra att alla vaccinationer och tillväxtdata nu finns samlad i tjänsten Journalen på 1177 Vårdguiden, säger projektledare Inga Jonzon Eriksson.
 
Skolchefer, elevhälsochefer och medicinsk ledningsansvariga skolsköterskor har varit delaktiga och informerats kontinuerligt. Informationsmaterial som är anpassat för vårdnadshavare till barn mellan 0–13 år och ungdomar över 16 år som skolsköterskorna kan lämna ut har tagits fram, tillägger Inga Jonzon Eriksson.
 
Till toppen av sidan