Karlskrona kommun berättar om NPÖ

Vi har intervjuat personer som arbetar med Ineras tjänster i kommunerna för att få ta del av hur Ineras tjänster upplevs och används i kommunerna. Camilla Jönsson, ställföreträdande medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, i Karlskrona kommun berättar om deras upplevelser av tjänsten Nationell patientöversikt, NPÖ.

I Karlskrona kommun använde man Nationell patientöversikt, NPÖ, i ett tidigt skede som konsumenter det vill säga för att läsa vårdinformation. Sedan 2014 har kommunen valt att även producera information, vilket innebär att man visar vårdinformation det vill säga gör den tillgänglig för andra som använder NPÖ. Camilla Jönsson, ställföreträdande medicinsk ansvarig sjuksköterska, MAS, berättar om hur de använder NPÖ i deras kommun och vilka nyttor det medfört.

 

Berätta lite kort på vilket sätt ni använder NPÖ i er kommun?

Som konsumenter är NPÖ idag ett nödvändigt verktyg i arbetet för hemsjukvården vid vårdövergångar och uppföljningar. Vi har avvecklat faxen mellan region och kommuner och då är NPÖ ett av verktygen.

Vad gjorde att ni valde att ansluta? Vilka behov hade ni, som gjorde att ni valde att ansluta?

- I samverkan med regionen togs beslutet att ansluta för att ge möjlighet till ökad patientsäkerhet och för att visa vilka insatser hemsjukvården har för andra vårdgivare. Behovet var främst patientsäkerhet och att ju fler som producerar, visar upp information, desto mer kan man ge en mer heltäckande bild av patientens behov och insatser på en och samma plats.

Vad skulle NPÖ hjälpa till med att lösa? På vilket sätt?

- Öka patientsäkerhet, minska behoven av att ringa eller på annat sätt nå information för arbetet kring patienten.

Hur upplever ni NPÖ, funkar det bra, finns det förbättringsmöjligheter, anpassningsförslag?

- NPÖ är stabilt och används av många dagligen. Det finns förbättringsmöjligheter i form av nya informationsmängder som ex. vitalparametrar (mätvärden).

Har det varit lätt att införa NPÖ?

- Det var en resa kring dokumentationen, att det jag skriver kan läsas av andra. Vi löste det genom att all legitimerad personal fick information och utbildning innan om NPÖ:s funktioner och vilken info vi skulle läsa upp och vi förde diskussioner kring hur vi dokumenterar.

Om en annan kommun står och funderar på att använda NPÖ, vad skulle ni vilja skicka med dem då?

- Ju fler som producerar informationen desto mer heltäckande och tillförlitligare blir det och detta verktyg är nödvändigt för patientsäkerheten och den sömlösa vården emellan huvudmän och vid vårdövergångar.

Medverkande: Camilla Jönsson, ställföreträdande medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS), Karlskrona kommun. 

Läs mer om Nationell patientöversikt, NPÖ

Läs intervjun "Malmö stad berättar om NPÖ"

Läs intervjun "Kommuner visar journalinformation via 1177 Vårdguiden"

Till toppen av sidan