Tjänster stabila trots ökad användning

Med anledning av spridningen av covid-19 ökar antalet samtal till 1177 kraftigt igen och fler använder tjänsterna på 1177.se. Trots ökningen fungerar Ineras och 1177:s tjänster stabilt. Sedan i våras har Inera vidtagit flera åtgärder för att säkerställa tekniken och vi följer nu kontinuerligt användningen för att vara beredda på ytterligare åtgärder vid behov.

Äldre man med läsplatta

Inera har många tjänster som är viktiga för att stödja patientsäkerheten och informationsutbytet i vård och omsorg samt för att ge sjukvårdsrådgivning till invånare. Med anledning av covid-19 har Inera vidtagit ett antal åtgärder för att säkerställa att tjänsterna ska fungera till exempel vid extra hög belastning. I och med den ökade smittspridningen följer vi nu läget extra noga för att säkerställa att tjänsterna ska fungera. En beredskapsgrupp har tillsatts på Inera med särskilt fokus på 1177-tjänsterna för att kunna agera mer proaktivt och fatta snabba beslut vid behov. Nedan finns flera exempel på vad Inera har gjort för att hjälpa och stödja våra invånare under covid-19-pandemin.

1177 Vårdguiden på telefon

1177 Vårdguiden på telefon är en kritisk samhällstjänst i hälso- och sjukvårdens arbete. Inera har sedan smittoutbrottet i början av året genomfört tekniska insatser och ökat antalet telefonlinjer för att förbättra kapaciteten och effektiviteten i tjänsten – en av flera faktorer som styr tillgängligheten. En annan viktig faktor är regionernas bemanning av sjuksköterskor i tjänsten. Här är exempel på insatser som Inera har genomfört:

 • Den tekniska linjekapaciteten har sedan i mars utökats kraftigt. Detta innebär att telefonisystemet kan ta emot fler samtal än tidigare. Vi följer dagligen utvecklingen av samtal till tjänsten och utnyttjad linjekapacitet.
 • Ett nationellt knappval för covid-19 (knappval 9) har driftsatts sedan i mars. Det går till en separat nationell kö för invånare som behöver medicinsk rådgivning om covid-19. Denna kö öppnar upp för utökad bemanning av sjuksköterskor som kan svara specifikt på covid-19-samtal. 15 regioner samverkar i denna kö och de samtalen styrs i första hand till den region invånaren befinner sig i. I sex regioner går samtalen direkt till den regionala sjukvårdsrådgivningen. Efter att man valt knappvalet för covid-19 får den som ringer in välja knappval 1 för allmänna frågor (113 13) och knappval 2 (till sjuksköterska).
 • En så kallad NAT-lösning har driftsatts som underlättar för distans- och hemarbetsplatser. Det innebär att sjuksköterskor kan ge sjukvårdsrådgivning och svara på covid-19-frågor på distans.
 • Nytt utbildningsmaterial har tagits fram och under våren 2020 har introduktionsutbildningar genomförts på distans för sjuksköterskor som tidigare inte arbetat i Rådgivningsstödet.
 • En mall för hänvisningar har skapats som gör det lättare för sjuksköterskor som svarar åt en annan region att hänvisa invånaren rätt.
 • Inera förvaltar och utvecklar det rådgivningsstöd som regionernas sjukvårdsrådgivningar använder. Detta uppdateras fortlöpande enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer för rådgivning gällande covid-19. Rådgivningsstödet består bland annat av drygt 180 symtombaserade beslutsunderlag som sjuksköterskorna kan ta stöd av när invånarna ringer 1177. 

1177.se

1177 Vårdguiden på webben är hälso- och sjukvårdens kanal för kvalitetssäkrad information om hälsa och vård till invånare. Här är exempel på insatser som Inera har genomfört i samband med covid-19-pandemin:

 • Sedan mitten på januari finns en covid-19 text på 1177.se. Den uppdateras löpande utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
 • Allt innehåll på 1177.se som påverkas av de gällande rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, både vad gäller symtom och eventuella råd till olika patientgrupper, uppdateras kontinuerligt.
 • I slutet på maj publicerades en text om provtagning. I texten finns regionala tillägg med aktuell information om vad som gäller i regionerna.
 • I maj publicerades en animerad film för barn mellan 7-13 år. Filmen beskriver vad coronaviruset är och hur smittspridning kan hindras. Det finns också särskild information till barn om hur de kan få hjälp vid till exempel oro, samt länkar till stöd i form av chatt, mejl och telefon.
 • Länkar till översatta texter och material på Folkhälsomyndighetens webbplats har lagts in.
 • Driften har stabiliserats och prestandan har höjts för att klara av den höga belastningen på 1177.se

1177 Vårdguidens e-tjänster

Att läsa i sin journal, förnya sina recept och boka tider för vård är några av de främsta anledningarna till att man loggar in i e-tjänsterna på 1177.se. Under covid-19-pandemin har tjänsterna anpassats och utvecklats ytterligare för att kunna hjälpa fler. Antalet besökare har sedan dess ökat kraftigt. Här är exempel på insatser som Inera har genomfört:

 • Sedan juni har 1177 Vårdguiden kunnat erbjuda möjligheten att använda tjänsten Egen Provhantering så att den kan användas för bokning av provtagning och tillgång till provsvar för covid-19-tester.
 • Tjänsten Journalen har utvecklats så att invånaren i vissa fall kan ta del av provsvaren från covid-19-testet där.
 • För att säkra den hårda belastningen på 1177.se och e-tjänsterna har vi arbetat med driftstabiliserade åtgärder och prestanda höjande insatser.
Till toppen av sidan