Aktuellt

Vem ska vara HSA-administratör framöver?

I samband med övergången till ny teknisk plattform för grunddata och katalog görs en översyn av administratörsrollerna i HSA. I syfte att minska komplexiteten och underlätta för HSA-ansvariga och ställföreträdande HSA-ansvariga att ge rätt personer rätt administratörsbehörigheter i HSA minskas antalet administratörsroller. De får också till viss del utökade rättigheter. Se redan nu över vilka som ska ha behörighet framöver för att underlätta registreringen vid migreringen.

Under 2024 ska alla producenter av HSA-information migreras till den nya tekniska plattformen för grunddata och katalog. Som ett led i förberedelserna inför migreringen uppmanas HSA-ansvariga och ställföreträdande att redan nu ser över vilka personer som ska ha vilken behörighet att administrera i HSA framöver. För att få fram en lista över nuvarande administratörer, använd rapporten ”Mina administratörer” (se Handbok för HSA-administratörer, avsnitt 13).

Först och viktigast är att redan nu ta bort administratörsrättigheter för de som faktiskt inte behöver ha dem. Det kan handla om personer som inte använt sin behörighet eller fått ett annat uppdrag, men också om personer som endast har sin behörighet för att kunna titta på HSA-informationen.

Via sökgränssnittet mot HSA, https://hsa.katalog.inera.se/, går det sedan ett drygt år tillbaka att se medlemmar i medarbetaruppdrag – och även vilka medarbetaruppdrag en person är kopplad till – samt vilken behörighetsgrundande information som personen har. Det enda som inte visas där är konfidentiell information som till exempel person-id och förskrivarkod. Konfidentiell information bör i normalfallet inte behövas för att till exempel en chef ska kunna säkerställa att medarbetarna har rätt behörigheter och är korrekt registrerade i HSA.

När detta är gjort är det dags att se över de administratörer som faktiskt ska kunna uppdatera HSA-informationen. Vilka av de nya rollerna är rätt för vilken administratör, baserat på vad denne ska kunna göra? Befintliga administratörsbehörigheter kommer inte att kunna överföras automatiskt i samband med migreringen utan behörigheterna måste registreras på nytt.

Fler punkter från HSA Nätverksmöte 22 maj 2024

Det här var en av de punkter som presenterades på HSA Nätverksmöte den 22 maj 2024. Läs fler nyheter från nätverksmötet:

Aktuella artiklar

Katalogtjänst HSA

Tack vare Katalogtjänst HSA kan både invånare och personal enkelt hitta korrekta kontaktuppgifter och söka efter vård på nätet. Uppgifterna som finns i HSA används också för att ge rätt behörighet när användare loggar in i tjänster och system.

Nyheter HSA

Vill du få nyheter om Katalogtjänst HSA som e-post?

Till toppen av sidan