Aktuellt

Information på ukrainska på 1177.se

Med anledning av kriget i Ukraina håller 1177.se på att ta fram översatt information till de som flyr kriget och kommer till Sverige för att söka skydd. Den översatta informationen kommer att finnas på både ukrainska, ryska och engelska, enligt rekommendation från Ineras översättningsbyrå.

Den översatta informationen kommer att finnas på både ukrainska, ryska och engelska.

I ett första skede kommer följande material att bearbetas och översättas:

 • Så fungerar vården i Sverige
 • Det här är 1177 Vårdguiden
 • Vård i Sverige för dig som kommer från ett annat land, inklusive ett kapitel om vad som gäller för de som kommer från Ukraina
 • Vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd för att vistas i Sverige
 • Vaccination mot covid-19
 • Information om covid-19
 • Råd till dig som har covid-19
 • Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) – Du som mår dåligt efter en skrämmande händelse, samt text, film och ljudfil med innehåll om PTSD för barn
 • Material som rör kvinnors och barns hälsa, då en stor andel av de som flyr kriget i Ukraina förväntas vara kvinnor och barn
 • Vaccinationsprogrammet för barn
 • Vad som gäller för tolkning till andra språk.

Viktigt att bidra med relevant information

Nationella redaktionen för 1177.se planerar också att sätta samman en panel med ukrainare och/eller personer med nära kontakt med ukrainare för att identifiera ytterligare behov av översatt information. Redaktionen för löpande dialog med de regionala redaktionerna för att fånga upp önskemål och behov kring ändringar utifrån rådande situation.

– Det är viktigt att 1177.se kan bidra med relevant information på de språk som denna grupp av flyktingar kan vara i behov av. Vi kommer att fortsätta lyssna till behoven för att se om vi kan göra ytterligare insatser för att hjälpa dem hitta den information de behöver, säger Sofie Zetterström, affärsområdeschef för 1177 Vårdguiden och kunskapstjänster.

Eftersom omvärldsläget även påverkar personer som bor i Sverige uppdateras informationen som rör hur man kan hantera sin egen och barns oro kring omvärldsläget. Det kommer också att finnas frågor och svar inom kort, exempelvis om jodtabletter. 

Skulle behov uppstå av anpassningar av tjänster som till exempel 1177 Vårdguiden på telefon och 1177 Vårdguidens e-tjänster, finns beredskap för detta. Inera har som alltid stort fokus på it- och informationssäkerhet i alla tjänster och övervakar systemen dygnet runt.

Aktuella artiklar

Om 1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är invånarnas samlade ingång till den offentliga hälso- och sjukvården.

1177 Vårdguiden på webben

På webbplatsen 1177.se finns information från regionerna till invånarna om sjukdomar, hälsa, vård och behandling.

Till toppen av sidan