Pågående utveckling

Hantering av tredjepartsprodukter

Regionerna har behov av att visa upp information från andra vårdgivare i sina egna applikationer för invånare och vårdpersonal, så kallade tredjepartsprodukter. Ineras digitala infrastruktur stödjer sedan flera år anslutning av tredjepartsprodukter och 2021 gjordes en utredning av de juridiska förutsättningarna. 2022 fortsatte arbetet med en behovskartläggning tillsammans med representanter från 12 regioner. Utredningens slutsats var att behoven än så länge inte är kopplade till några tydliga användningsfall, men regionerna har fortsatt lyfta frågan. Inera skulle kunna samarbeta med regionernas arkitekturråd i frågan för att exempelvis hitta ett lämpligt område för att genomföra en proof of concept (poc).

Genomförda utredningar om anslutning av tredjepartsprodukter

Behovsbild och väg framåt för anslutning av tredjepartsprodukter

Under hösten 2022 genomförde Inera en utredning om regionernas behov av att visa upp information från andra vårdgivare i sina egna regionala tjänster för invånare, så kallade tredjepartsprodukter.

Utredning om anslutning av tredjepartsprodukter

Hösten 2020 och våren 2021 utredde Inera hur regionala och privata leverantörers tjänster kan återanvända delar av den infrastruktur som är utvecklad för 1177:s nationella tjänster.

Till toppen av sidan