Rapporter och resultat

Nya tidbokningstjänster

Projektet pågick 2022-2023 och utvecklade bland annat en funktion som gör att fler tider kan visas för invånarna i 1177 tidbokning och en funktion som gör att invånarna kan se bokningsbara tider på flera mottagningar samtidigt.

Om projektet

Projektet Nya tidbokningstjänster var en fortsättning på det arbete som inleddes inom projektet Utveckling inloggade tjänster under 2020 och 2021.

Arbetet utgick från resultatet i en förstudie som beskrev en vision för framtidens tidbokningstjänster utifrån invånarens behov. Som en del i en sammanhängande vårdprocess skulle invånaren få en förbättrad överblick över sina bokade tider samt på ett intuitivt sätt enkelt kunna boka, omboka och avboka möten med vården.

De nya tidbokningstjänsterna har bidragit till att frigöra vårdens resurser genom att ge vårdpersonal och administratörer ett förbättrat stöd.

Pilotgrupper i projektet

Under 2022-2023 arbetade projektet tillsammans med fem pilotgrupper.

I piloterna ingick följande regioner: Jönköping, Kalmar, Skåne, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västra Götalandsregionen, Örebro och Östergötland.

Samverkan med regioner var en framgångsfaktor i projektet och skedde genom regelbundna pilotmöten och vid användarforum.

Leveranser

Under 2022 levererade projektet en ny version av 1177 tidbokning. Tjänsten hade i stort sett samma funktionalitet som tidigare, men fick ett nytt gränssnitt och förbättrad bakomliggande logik som gjorde den mer intuitiv. Dessutom genomfördes tillgänglighetsanpassningar och möjligheterna till åtkomstloggning utökades. Projektet förberedde också för kommande utveckling med möjlighet till snabb och flexibel releasehantering.

Under 2023 vidareutvecklades tidbokningstjänsten ytterligare med bland annat

  • förbättrad hantering av villkors- och informationstexter till invånare
  • förbättrad möjlighet att styra och anpassa vilka tidstyper som visas för invånare som bokningsbara tider
  • en ny funktion som kan presentera bokningsbara tider för flera mottagningar.

Det personaladministrativa verktyget utvecklades för att stödja hanteringen av den utvecklade funktionaliteten.

Nya tjänstekontrakt utvecklades också men togs inte i produktion eftersom det saknades en pilotregion att testa dem med. Tjänstekontrakt är tekniska specifikationer som beskriver de anpassningar som behöver göras i verksamhetssystem som ska nyttja tjänsten.

Kontakt

Projektledare: Caroline Ankartross, caroline.ankartross@inera.se

Till toppen av sidan