Rapporter och resultat

1177 Klagomålshantering

Projektet 1177 Klagomålshantering avslutades i mars 2022. Projektet utvecklade nya och förbättrade funktioner för hantering av klagomål via 1177.se.

Den 1 januari 2018 trädde nya bestämmelser i kraft för ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården. Bestämmelserna förtydligar att vårdgivarna tillsammans med patientnämnderna utgör första linjen för att ta emot och hantera synpunkter och klagomål från patienter och deras närstående. Socialstyrelsen föreslog i en förstudie 2018 att 1177 ska vara en gemensam ingång för klagomålshanteringen. I en överenskommelse mellan regeringen och SKR år 2021 avsattes medel för att stödja arbetet med vidareutveckling av en mer enhetlig och säker hantering av klagomål via 1177.se, och för att säkerställa en integrationslösning av regionernas egna system till 1177:s tekniska plattform.

Projektet pågick från februari 2021 till mars 2022.

Leveranser

Projektet utvecklade nya och förbättrade funktioner som gör det möjligt för patienter och anhöriga att lämna synpunkter och klagomål på vården via 1177.se.

Så här går det till:

  • Den som ska lämna klagomål eller synpunkter på vården loggar in på 1177.se. Där får personen först välja om ärendet ska skickas direkt till vårdgivaren eller om det ska skickas till patientnämnden, samt ange var händelsen inträffade. Därefter får personen fylla i ett formulär och beskriva vad som har hänt. Personen får också ange om, och i så fall hur, hen önskar svar på sitt ärende.
  • Vårdgivare och patientnämnder kan välja att hantera inkomna ärenden i 1177:s personalverktyg eller i sitt eget vårdinformationssystem, genom att ansluta det egna systemet till Nationella tjänsteplattformen.
  • När ärendet är avslutat får patienten, eller den anhöriga, en avisering om att ett svar finns i 1177 Inkorg, som nås genom att logga in på 1177.se.

På inera.se går det att se statistik över antalet ärenden per region och mottagning. För personer med behörighet finns möjlighet att logga in för att se mer detaljerad statistik.

Det här behöver din organisation göra

Vill din region aktivera funktionen Synpunkter och klagomål? Läs mer i beställningskapitlet på sidan om 1177 inloggningsportal.

Till toppen av sidan