Rapporter och resultat

Laboratoriemedicin

Projektet Laboratoriemedicin är avslutat. Projektet gjorde det möjligt för vårdpersonal och invånare att ta del av provsvar som innefattar mikrobiologi och immunologi i Nationell patientöversikt och Journalen.

Kvinna vid mikroskop ler in i kameran.

Om projektet

Projektet tog fram en ny version av tjänstekontraktet GetLaboratoryOrderOutcome. Tjänstekontraktet används sedan tidigare för att visa provsvar inom klinisk kemi i Nationell patientöversikt och Journalen. Med den nya versionen, 4.0, är det möjligt att även visa provsvar inom mikrobiologi och immunologi.

Alla vårdgivare som gör information från sina system tillgänglig i Nationell patientöversikt och Journalen kan nu ansluta till den nya versionen av tjänstekontraktet.

Leveranser

En viktig del av projektets arbete var att standardisera användningen av termer och begrepp i provsvaren, så att de kan tolkas på ett enhetligt och jämförbart sätt oavsett vilket laboratorium de kommer ifrån. Syftet var att skapa nytta för både vårdgivare och patienter genom att provsvaren blir mer tillgängliga och hanteringen blir kostnadseffektivare och säkrare, vilket leder till bättre och säkrare vård. I detta arbete bidrog representanter från vården, Socialstyrelsen och Equalis.

Projektets leverans innehöll tekniska och informatiska specifikationer för den nya versionen av tjänstekontraktet, samt regelverk och anvisningar för hur specifikationerna ska tillämpas i verksamheten.

Leveransen innehöll också standardiserade svarsformat och kodverk för att provsvaren ska kunna uttryckas på ett enhetligt format med kodade värden. Kodverken baseras på Snomed CT och NPU-koder.

Till toppen av sidan