Rapporter och resultat

Utvidgad samtyckestjänst

Förstudien Utvidgad samtyckestjänst har utrett förutsättningarna för en tjänst som hanterar invånarens samtycken i verksamheter som är finansierade av kommuner och regioner. Förstudiens rapport blev klar i mars 2020, och projektet är avslutat.

En äldre man sitter på ett fik och arbetar på sin dator.

Om projektet

Sammanhållen journalföring är ett begrepp som används inom vården. Det innebär att vårdgivare delar patientens journaluppgifter med varandra. För att få göra det måste vårdgivarna först få patientens samtycke. Sammanhållen journalföring och samtycke regleras i patientdatalagen.

Inera har idag en samtyckestjänst som en del av tjänsten Nationell patientöversikt, NPÖ. Där hanteras samtycken till sammanhållen journalföring från patienter.

Det finns många fler områden i samhället där samtycken används, till exempel andra samtyckessituationer i vården och inom kommunal socialtjänst.

En utvidgad digital samtyckestjänst skulle kunna förbättra invånarens överblick och rättssäkerhet. Hanteringen av samtycken skulle också kunna bli mer effektiv för verksamheterna.

Förstudien har bland annat utrett de rättsliga och tekniska förutsättningarna för att bygga en sådan utvidgad samtyckestjänst, med Ineras existerande teknik eller utvidgad teknik.

Förstudiens rapport blev klar den 13 mars 2020.

Förstudiens slutsats

Det är en utmaning att bygga en utvidgad samtyckestjänst utifrån Ineras samtyckestjänst. Den hanterar samtycken enligt en juridisk och teknisk modell som endast fungerar inom ramen för sammanhållen journalföring.

Det som verkar mest realistiskt just nu är ge invånarna möjlighet att se sina egna samtycken endast inom Ineras samtyckestjänst för Nationell patientöversikt. Även detta kräver dock tekniskt utvecklingsarbete och en lämplig ingång för invånarna till tjänsten måste skapas. I rapporten nämns 1177 Vårdguiden som en möjlighet att undersöka.

Den juridiska situationen kan dock eventuellt komma att ändras kraftigt eftersom en statlig utredning har startat under projektets gång. Den arbetar med juridiska frågor av stor betydelse för en samtyckestjänst och lämnar sitt slutbetänkande i maj 2021.

Uppföljning

Med tanke på situationen med Covid-19 epidemin förväntas inget nytt ske före hösten 2020. Den statliga Uutredningens slutsatser kan påverka förutsättningarna för en utvidgad samtyckestjänst. Frågan kommer att befinna sig i ett nytt läge efter maj 2021 och en ny analys kan då bli aktuell.

Här hittar du förstudierapporten.

Kontaktperson

Projektledare Björn Fahlgren: bjorn.fahlgren@inera.se

Aktuella artiklar

1177

1177 finns för att ge stöd och hjälpa invånare till god hälsa och rätt vård. Varumärket består av tjänster för både vårdprofession och invånare.

Till toppen av sidan