Rapporter och resultat

Identitet och åtkomst i kommuner

Under våren 2020 gjorde Inera intervjuer och genomförde workshops med personer från cirka 25 kommuner för att ta reda på och lära sig mer om kommunernas behov inom området Identitet och åtkomst. Det resulterade i en rapport.

Rapporten beskriver bland annat behov av rutiner för åtkomst till information, stark autentisering och elektroniska underskrifter. Rapporten beskriver även rutiner för att hantera identiteter i kataloger, identiteter i federationer och identiteter för saker (Internet of things, IoT, Robotic process automation, RPA med mera) samt inlåsningseffekter.

Rapporten kommer att vara ett inspel till Ineras tjänster inom området identitet och åtkomst, som Identifieringstjänst SITHS och Katalogtjänst HSA. Rapporten kommer även vara underlag i det fortsatta mål- och strategiarbetet för att möta kommunernas behov.

Leverans

Arbetet har resulterat i en rapport som beskriver nuläget:

Tidplan

Rapporten som beskriver nuläget är levererades under maj 2020.

Kontaktperson

Frågor om projektet; Christer Allskog: Christer.Allskog@inera.se

Frågor om rapporten; Peter Mannerhagen: Peter.Mannerhagen@inera.se

Till toppen av sidan