Genomförda projekt och utredningar

Listning

Projektet Listning är avslutat. Projektet digitaliserade processen för listning så att invånare kan lista sig via 1177 Vårdguidens e-tjänster, även hos vårdgivare i en annan region. Lösningen bygger på ett nationellt samordnat informationsutbyte. Nästa steg är att pilotregionerna ansluter till tjänsten. Därefter kommer tjänsten att erbjudas till övriga regioner.

Ung man och kvinna har ett trevligt samtal

Aktuella artiklar

1177 Vårdguidens e-tjänster

Genom 1177 Vårdguidens e-tjänster kan invånarna kommunicera med vården på ett säkert sätt och göra vårdärenden, till exempel boka tid, förnya recept eller läsa sin journal. Alla regioner är anslutna till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Nationella tjänsteplattformen

Nationella tjänsteplattformen är en teknisk plattform som förenklar, säkrar och effektiviserar informationsutbytet mellan olika it-system inom vård och omsorg. Plattformen är navet mellan system som behöver kommunicera med varandra, och gör att informationsutbytet kan ske på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

Till toppen av sidan