Genomförda projekt och utredningar

Högkostnadsskydd

Projektet Högkostnadsskydd är avslutat. Projektet tog fram en tjänst som skapar möjlighet att dela information om högkostnadsskydd och frikort inom hälso- och sjukvården mellan regionerna. Nästa steg är att pilotregionerna ansluter till tjänsten. Övriga regioner beräknas kunna ansluta från och med hösten 2022.

Hand drar betalkort genom en kortläsare

Aktuella artiklar

1177 Vårdguidens e-tjänster

Genom 1177 Vårdguidens e-tjänster kan invånarna kommunicera med vården på ett säkert sätt och göra vårdärenden, till exempel boka tid, förnya recept eller läsa sin journal. Alla regioner är anslutna till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Nationella tjänsteplattformen

Nationella tjänsteplattformen är en teknisk plattform som förenklar, säkrar och effektiviserar informationsutbytet mellan olika it-system inom vård och omsorg. Plattformen är navet mellan system som behöver kommunicera med varandra, och gör att informationsutbytet kan ske på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

Till toppen av sidan