Genomförda projekt och utredningar

Barnkonsekvensanalys av Egen provhantering vid provtagning för covid-19

Hösten 2021 påbörjades arbetet med att genomföra en barnkonsekvensanalys av tjänsten Egen provhantering vid provtagning för covid-19. Arbetet har sammanställts i en analysrapport. Uppdraget är avslutat.

Aktuella artiklar

Egen provhantering

Med Egen provhantering kan patienten själv beställa och planera sina provtagningar, och ibland även ta proverna själv. Inera erbjuder tjänsten till regioner, som i sin tur kan ansluta privata vårdgivare som de har avtal med.

Första linjens digitala vård

Ett arbete pågår för att utveckla 1177 Vårdguiden samtidigt som hela första linjens digitala vård utvecklas. Invånarna ska snabbt kunna få kontakt med vården, beskriva sina symtom digitalt, få råd och lotsas fram till ett digitalt eller fysiskt vårdbesök. Utvecklingen inom 1177 Vårdguiden bidrar till att förverkliga förslagen i regeringens utredning God och nära vård.

Till toppen av sidan