Gå till innehåll

Video- och distansmöte

Video- och distansmöte effektiviserar och underlättar arbetet för organisationer genom att erbjuda alternativa mötesformer på distans.

Tjänsten består av tre olika delar som går att använda tillsammans eller var och en för sig. Digitalt möte är främst avsett för att ha videomöten mellan verksamhet och invånare, där varje deltagare ska identifiera sig på ett säkert sätt. Den centrala videoinfrastrukturen och flerpartsmötestjänsten, är främst avsedd för den högspecialiserade sjukvården och för video- och distansmöten inom och mellan olika verksamheter. Läs mer om de olika delarna nedan.

Digitalt möte

Läs mer om Digitalt möte

Videoinfrastruktur och flerpartsmötestjänst

Läs mer om videoinfrastrukturen och flerpartsmötestjänsten

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan