Gå till innehåll

Video- och distansmöte

Video- och distansmöte effektiviserar och underlättar arbetet inom vård och omsorg, genom att komplettera traditionell vård och fysiska möten med vård och möten på distans. Tjänsten riktar sig till regioner, kommuner och privata vårdgivare som är offentligt finansierade.

Tjänsten Video- och distansmöte har många användningsområden och används bland annat till expertkonsultationer för läkare på distans, rehabilitering och vård i hemmet på distans, vårdplanering på distans, med mera.

Effektiviserar och gör vården tillgängligare

Ineras tjänst för Video- och distansmöte är en väl etablerad tjänst, som har använts av regioner sedan 2008. Under denna tid har användningen av tjänsten ökat med flera hundra procent, och användningen fortsätter att öka – år för år. Arbetssätt baserade på video- och distansmöte har successivt utvecklats och är idag en självklarhet inom vården.

Tjänsten har en viktig roll när det gäller att möta de utmaningar som vård och omsorg står inför. Befolkningen lever allt längre och kraven på vården ökar, samtidigt som personal och ekonomiska resurser för att ge vård minskar. Istället för att ligga på sjukhus kan patienter till exempel vårdas i hemmet genom videomöten istället, sjukhus kan samla läkarexpertis från hela Sverige vid ett och samma tillfälle,  vårdplaneringsmöten kan genomföras snabbare och effektivare med video. Detta är några exempel där video kan göra stor skillnad.

Central videoinfrastruktur och virtuell mötestjänst

Tjänsten Video- och distansmöte består av två delar, en central videoinfrastrukturtjänst och av en virtuell mötestjänst. Infrastrukturtjänsten är till nytta för organisationer som arbetar inom den högspecialiserade sjukvården och som på ett säkert sätt vill kunna ha videomöten med andra organisationer över Sjunet. Dessa videomöten garanterar hög kvalitet och hög tillgänglighet. För att kunna använda denna tjänst behöver organisationen ha en anslutning till Sjunet, som är vård och omsorgens egna kommunikationsnät. Infrastrukturtjänsten omfattar en central anslutningspunkt på Sjunet dit organisationer kan ansluta sin lokala videoinfrastruktur, och på det sättet enkelt komma i kontakt med varandra.

Den virtuella mötestjänsten behövs när fler än två deltagare ska ha ett videomöte med varandra samtidigt. Den fungerar då som en slags växel för att koppla ihop alla deltagare i ett och samma videomötesrum. Mötestjänsten kan användas tillsammans med infrastrukturtjänsten, eller enskilt, och gör det enkelt för organisationer att komma igång med videomöten över organisationsgränser utan att själva behöva göra dyra investeringar. Denna tjänst kan vara särskilt användbar för kommuner, som kanske inte själva har behov av att kommunicera över Sjunet inom sina verksamheter, men som ändå vill ha möjlighet att enkelt kunna ha videomöten över organisationsgränser, och även ha möjlighet att ha videomöten med vården som kommunicerar över Sjunet.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan