Stöd i teknisk anslutning

Anslutningskoordinator

En anslutningskoordinator är en medarbetare från Inera som kan hjälpa din organisation med kunskap om hur anslutningen går till när vårdinformationssystem ska anslutas till Nationella tjänsteplattformen.

Närbild av händer på ett tangentbord

Det är många frågor som behöver besvaras för att säkerställa att lagar och krav på er som organisation uppfylls, när ni ska ansluta ert vårdinformationssystem till Nationella tjänsteplattformen. En anslutningskoordinator är en medarbetare från Inera som kan hjälpa till med att ta fram svaren och se till att processen förenklas och förkortas för den organisation som ska ansluta sina system.

Beroende på vilken tjänst det gäller, och i vilket syfte din organisation gör en anslutning, finns det affärsmässiga, juridiska, säkerhetsmässiga, tekniska samt test- och kvalitetsmässiga sidor att tänka på. Det finns också olika verifierings- och anslutningsprocesser som behöver följas.

Anslutningskoordinatorn kan hjälpa till med alla typer av frågor om anslutning och med de handlingar som behövs för att ansluta på rätt sätt.

Varje anslutande organisation har olika förutsättningar och behov. Det är upp till varje enskild organisation att bestämma i vilken utsträckning och till vilka områden man behöver ta hjälp av en anslutningskoordinator.

Till toppen av sidan