Spärrar

Statistiken visar antalet spärrar (inklusive makulerade och permanent hävda) som registrerats sedan tjänsten startade. Dessa nyttjas av e-tjänster för sammanhållen journalföring, exempelvis Nationell patientöversikt från Inera. Spärrarna används för att filtrera bort spärrad information för slutanvändaren. Rapporten nedan visar statistik per vårdgivare och/eller region.

Till toppen av sidan