Loggposter

E-tjänster skapar åtkomstloggar i loggtjänsten i form av loggposter. En loggpost innehåller bl a patient, vårdpersonal, informationsmängd, syfte och vårdpersonalens organisatoriska tillhörighet, vid en given tidpunkt. Rapporten nedan visar statistik per vårdgivare och/eller region.

Till toppen av sidan