Gå till innehåll

Sjunet

Sjunet är ett kvalitetssäkrat kommunikationsnät som är anpassat för de höga krav på tillgänglighet, stabilitet och överföringshastighet som ställs inom vård och omsorg. Sjunet har en garanterad tillgänglighet och ställs ofta som krav för att sprida verksamhetskritisk information.

Sjunet används idag av 100-tals olika regionala och nationella tjänster, som till exempel för överföring av patientjournaler, röntgenbilder, med flera.

Garanterar tillgänglighet

Informationsförsörjningen inom vård och omsorg har höga krav på tillgänglighet. Man ska kunna lita på att informationen finns till hands när man behöver den. Viss information har dessutom krav på att kunna transporteras i realtid, som till exempel medicinska videokonferenser. Fördelen med Sjunet, framför internet, är att vi vet vilka som använder nätet och kan därmed ställa krav på att de följer vårt gemensamma regelverk.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan