Gå till innehåll

Sjunet

Sjunet är ett kvalitetssäkrat kommunikationsnät framtaget och anpassat för vård och omsorg. Sjunet har en garanterad tillgänglighet och ställs ofta som krav för att sprida verksamhetskritisk information.

Tack vare att Sjunet är vård och omsorgens egna kommunikationsnät, och inte kopplat till Internet, är det möjligt att ha en överblick över alla som använder nätet och att använda ett gemensamt regelverk. Detta är viktigt för att bibehålla en hög tillgänglighet över tid, som i sin tur också skapar tillit till nätet.

Garanterar tillgänglighet

Informationsförsörjningen inom vård och omsorg har höga krav på tillgänglighet. Man ska kunna lita på att informationen finns till hands när man behöver den. Viss information har dessutom krav på att kunna transporteras i realtid, som till exempel medicinska videokonferenser. Utan ett kommunikationsnät man kan lita på, skulle informationsförsörjningen inom vård och omsorg bli under all kritik.

Sjunet används idag av 100-tals olika regionala och nationella tjänster, som till exempel e-recept, överföring av patientjournaler, röntgenbilder, med flera.

Pålitligare än Internet

Både Sjunet och Internet är kommunikationsnät, så rent tekniskt är det ingen större skillnad. Den stora skillnaden är att Sjunet bara används av en begränsad skara, som vi vet vilka de är. Detta bidrar till att vi kan ställa helt andra krav på hur man får använda nätet, samtidigt som vi kan kontrollera att detta också efterlevs. Sjunet har också tydliga tillgänglighetsmål, som vi kan anpassa både teknik och utveckling efter. Dessutom har Sjunet bara en driftleverantör som vi också kan ställa höga krav på. Ingen ska kunna skylla på någon annan om ett fel uppstår.

Fördjupad information om Sjunet