Gå till innehåll

Nitha – it-stöd för händelseanalys

Nitha är en webbapplikation som är utvecklad för att stödja händelseanalysarbete och för att göra analysresultat tillgängligt för lärande i hela landet.

Nitha består dels av en analysdel där analysledare och experter med behörighet kan registrera och utföra händelseanalyser, och dels av en öppen sökbar kunskapsbank som innehåller kvalitetsgranskade analyser. Nitha kan användas av regioner, kommuner och privata vårdgivare som är offentligt finansierade.

Så erbjuds tjänsten

Ineras tekniska lösning för Nitha gör det möjligt att samla in relevanta uppgifter om en händelse och analysera dessa på ett systematiskt och strukturerat sätt. Tjänsten erbjuds i form av en webbapplikation som består av två olika delar. En analysdel och en kunskapsbank.

Webbapplikationen för Nitha erbjuds som en helhetslösning med ett utvecklat användargränssnitt. I analysdelen kan behöriga personer i princip logga in och börja jobba direkt. Kunskapsbanken är öppen för alla och där kan man söka och ta del av avslutade analysrapporter.

Detta ingår i Ineras erbjudande

Här kan du läsa vad som ingår i Ineras paketerade lösning för Nitha. När din organisation beställer Nitha ingår även en obligatorisk utbildning av lokal administratör och analysledare som ska arbeta i Nitha.

1. Nitha analys

Nithas analysdel består av en webbapplikation där behöriga personer kan logga in och registrera uppgifter om inträffade händelser. Nithas analysdel innehåller dels formulär där analysledaren ska ange relevanta uppgifter om den inträffade händelsen, och dels ett grafverktyg där analysledaren bygger händelseförloppet med färdiga modulklossar. När all information fyllts i, skapar analysledaren en rapport som tillsammans med grafen  förs över i oidentifierad form till kunskapsbanken.

2. Nitha kunskapsbank

Nithas kunskapsbank består av en webbapplikation som är öppen och sökbar för alla. I kunskapsbanken kan man söka och ta del av genomförda och avidentifierade analyser och resultat på lokal, regional och nationell nivå. Underlaget som lagras i kunskapsbanken kan till exempel användas till beslutsunderlag för åtgärder, för att se trender och problemområden inom vårdgivarorganisationen, för riskanalys och forskning.

Illustration över Nithas erbjudande

Bilden nedan är en förenklad bild över vilka olika delar som ingår i Nitha och hur tjänsten fungerar i ett sammanhang.

Illustration Nithas erbjudande
 
Detta behöver din organisation göra för att ta del av erbjudandet

Här kan du läsa vad din organisation behöver göra för att kunna använda Nitha.

Förberedelser för verksamhetenIllustration aktör

För att en medarbetare ska kunna använda Nitha måste organisationen och personen som ska arbeta i Nitha analys vara upplagd i Katalogtjänst HSA. Medarbetaren måste också ha tillgång till ett SITHS-kort för att kunna logga in i Nithas analysdel.

Dessutom behöver en lokal administratör och superanvändare genomgå en obligatorisk uppstartsutbildning. Sedan kan dessa personer utbilda andra som ska arbeta med Nitha i den egna organisationen, och administrera roller och personer som ska arbeta i Nitha. Den egna organisationen måste också ha en lokal support för stödja sina användare. Supporten brukar i regel vara den lokala administratören. Läs om arbetsuppgift för lokal administration

Förutsättningar för att använda Nitha

Här kan du läsa vad som gäller för att kunna beställa och använda tjänsten Nitha.

Organisationer som kan använda tjänsten

I dagsläget erbjuder vi Nitha till:

  • Regioner
  • Kommuner

Beroenden till andra tjänster

Nitha är beroende av dessa nationella tjänster:

  • Identifieringstjänst SITHS
  • Katalogtjänst HSA

Roller och ansvar

För att kunna använda Nitha behöver din organisation utse minst två personer som ska ansvara för arbetet med Nitha. Rekommendationen är att varje organisation har en till två lokala superanvändare och en till två lokala administratörer. Läs om arbetsuppgifter för lokal administratör

Dessa roller ska utses:

  • Organisationsroller (Nitha-roll)

I Nitha finns ett antal organisationsroller. De olika organisationsrollerna är: lokal administratör, analysexpert, analysledarbehörig och organisationsmedlem. Varje roll motsvarar det du ska göra i Nitha. Lokala administratörer tilldelar sedan andra personer sina olika organisationsroller.

  • Analysroller

I Nitha finns också ett antal analysroller. De olika analysrollerna är: analysledare, vice analysledare, dokumentationsansvarig, analysteammedlem, uppdragsgivare, uppföljningsansvarig, granskare och intressent. Varje roll motsvarar det du ska göra i aktuell händelseanalys. Lokala administratörer och analysledare tilldelar sedan andra personer sina analysroller i respektive analysteam.

Avtal

För att kunna ansluta och använda Nitha måste din organisation ha tecknat ett kundavtal med Inera. Se Ineras kundavtal här

Lagar och regelverk

Inga patientuppgifter registreras i Nitha, men ärendenumret från vårdgivarens avvikelsehanteringssystem registreras och, vid behov, diarienumret för anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Denna information räknas som sekundär patientuppgift, därför är den tekniska lösningen för Nitha anpassad att följa personuppgiftslagen (PUL). Personer som arbetar i Nitha måste också ha kompetens i Nithas händelsemetodik enligt SKL:s handbok i Händelseanalys & Riskanalys.
Sök efter handboken i SKL:s webbutik

Beställ Nitha

Alla regioner och kommuner kan beställa och använda Nitha.

Så här går det till

1. Teckna Kundavtal 2 om detta inte redan finns

För att kunna beställa Nitha behöver din organisation ha tecknat Kundavtal 2 med Inera. Kontrollera att ni har ett kundavtal innan ni skickar in förfrågan om tjänsten.

2. Fyll i och skicka in förfrågan

Ansvarig person fyller i och skickar in förfrågan om Nitha.

Förrågan om Nitha

3. Inera hanterar förfrågan

När Inera tagit emot förfrågan kontrollerar vi bland annat att din organisation har ett kundavtal med Inera och att ni tillhör rätt kundkategori för att beställa tjänsten.

4. Beställ tjänst och signera beställningen

När Inera har godkänt förfrågan får du ett e-postmeddelande med en länk till en digital blankett där du kan beställa tjänsten. När du har fyllt i och signerat blanketten får du ett e-postmeddelande med en bekräftelse på att vi har tagit emot beställningen. Därefter får du ett e-postmeddelande från Ineras där vi kontaktar dig för att planera en uppstartsutbildning.

5. Utbildning i Nitha

När din organisation bestämt vilka som ska arbeta och ansvara för Nitha, får ni gå en utbildning. Utbildningen hålls i regel hos kunden. Superanvändare eller lokal administratör som gått utbildningen kan sedan utbilda andra personer inom sin egen organisation.

6. Klart att använda Nitha

När ovanstående steg är avklarade, kan ni börja arbeta med Nitha.

Logga in i Nitha och sök i kunskapsbanken

Här hittar du länkar till Nitha analys och Nitha kunskapsbank.

Logga in i Nitha analys

I Nithas analysdel kan du som har en roll i Nitha logga in och genomföra händelseanalyser enligt Nithas systematiserade analysmetod.  För att kunna logga in i Nithas analysdel behöver du också vara upplagd i Katalogtjänst HSA och ha ett SITHS-kort.

Logga in i Nitha

Sök i Nitha kunskapsbank

I Nithas kunskapsbank kan du söka efter avslutade analysrapporter och lära dig av andras erfarenheter. Kunskapsbanken är öppen för alla och kräver ingen inloggning.

Sök i kunskapsbanken

Pris

Aktuellt pris för Nitha – it-stöd för händelseanalys hittar du via länken nedan.

Dokument för Nitha

Via länken nedan hittar du dokument som berör Nitha.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan