Gå till innehåll

Nitha – it-stöd för händelseanalys

Nitha hjälper vård- och omsorgspersonal att utföra händelseanalyser när en incident, skada eller annan händelse inom vården har inträffat.

Så erbjuds tjänsten

Nitha erbjuds i form av en webbapplikation som består av två olika delar. En analysdel och en kunskapsbank.

Detta ingår i Ineras erbjudande

När din organisation beställer Nitha ingår även en obligatorisk utbildning av lokal administratör och analysledare som ska arbeta i Nitha.

Skärmdum Nitha Analys

1. Nitha analys

I Nitha analys kan behörig vård- och omsorgspersonal logga in och registrera uppgifter om inträffade händelser. Analysdelen innehåller dels formulär där analysledaren ska fylla i relevanta uppgifter om den inträffade händelsen, och dels ett grafverktyg där analysledaren bygger händelseförloppet med färdiga modulklossar. När all information har fyllts i, skapar analysledaren en rapport som tillsammans med grafen förs över i avidentifierad form till kunskapsbanken.

Nitha Kunskapsbank

 

2. Nitha kunskapsbank

Nitha kunskapsbank är öppen och sökbar för alla, förutom information som presenteras på vårdgivarnivå - den delen kräver inloggning. I kunskapsbanken kan man söka och ta del av genomförda och avidentifierade analyser och resultat på lokal, regional och nationell nivå. Underlaget som lagras i kunskapsbanken kan till exempel användas som beslutsunderlag för åtgärder, för att se trender och problem-områden inom vårdgivarorganisationen, för riskanalys och forskning.

 

Illustration över Nithas erbjudande

Bilden nedan är en förenklad bild över vilka olika delar som ingår i Nitha och hur tjänsten fungerar i ett sammanhang.

Illustration Nithas erbjudande

Förutsättningar för att använda Nitha

Nitha erbjuds i form av en webbapplikation som består av två olika delar. En analysdel och en kunskapsbank.

Nitha erbjuds till:

  • Regioner
  • Kommuner 
  • Privata vårdgivare som är offentligt finansierade 

För att kunna använda Nitha behöver din organisation vara ansluten till:

  • Katalogtjänst HSA 
  • Identifieringstjänst SITHS.

Detta behöver din organisation göra

Här kan du läsa vad din organisation behöver göra för att kunna använda Nitha.

Förberedelser för verksamhetenIllustration aktör

För att kunna arbeta med Nitha på ett bra sätt behöver din organisation utse minst två personer som ska ansvara för arbetet med Nitha. Rekommendationen är att varje organisation har en till två lokala superanvändare och en till två lokala administratörer.

Både organisationen och personen som ska arbeta i Nitha analys måste vara upplagda i Katalogtjänst HSA. Medarbetaren måste också ha ett SITHS-kort för att kunna logga in i Nitha analys. Dessutom behöver en lokal administratör och superanvändare gå en obligatorisk uppstartsutbildning. Sedan kan dessa personer utbilda andra som ska arbeta med Nitha i den egna organisationen, och administrera roller och personer som ska arbeta i Nitha. Den egna organisationen måste också ha en lokal support för att stödja sina användare. Supporten brukar i regel vara den lokala administratören. Läs om arbetsuppgift för lokal administration

Personer som arbetar i Nitha måste också ha kompetens i Nithas händelsemetodik enligt SKL:s handbok i Händelseanalys & Riskanalys. Sök efter handboken i SKL:s webbutik

Beställ Nitha

Alla regioner, kommuner och privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan beställa och använda Nitha.

Så här går det till

1. Teckna Kundavtal 2 om detta inte redan finns

För att kunna beställa Nitha behöver din organisation ha tecknat Kundavtal 2 med Inera. Kontrollera att ni har ett kundavtal innan ni skickar in förfrågan om tjänsten.

2. Fyll i och skicka in förfrågan

Ansvarig person fyller i och skickar in förfrågan om Nitha. När Inera tagit emot förfrågan kontrollerar vi bland annat att din organisation har ett kundavtal med Inera och att ni tillhör rätt kundkategori för att beställa tjänsten.

Förrågan om Nitha

3. Beställ tjänst och signera beställningen

När Inera har godkänt förfrågan får du ett e-postmeddelande med en länk till en digital blankett där du kan beställa tjänsten. När du har fyllt i och signerat blanketten får du ett e-postmeddelande med en bekräftelse på att vi har tagit emot beställningen. Därefter kontaktar vi dig för att planera en uppstartsutbildning.

4. Utbildning i Nitha

När din organisation bestämt vilka som ska arbeta och ansvara för Nitha, får ni gå en utbildning. Utbildningen hålls i regel hos kunden. Superanvändare eller lokal administratör som gått utbildningen kan sedan utbilda andra personer inom sin egen organisation.

6. Klart att använda Nitha

När ovanstående steg är avklarade, kan ni börja arbeta med Nitha.

Avsluta Nitha

Om din organisation vill avsluta sin användning av Nitha - måste behörig beställare anmäla detta till Inera. 

Visa/Dölj mer information

Avsluta Nitha

Logga in och sök i Nitha

Här hittar du länkar till Nitha analys och Nitha kunskapsbank.

Logga in i Nitha analys

I Nitha analys kan du som är behörig logga in och  genomföra händelseanalyser enligt Nithas systematiserade analysmetod.  För att kunna logga in i Nitha analys behöver du vara upplagd i Katalogtjänst HSA och ha ett SITHS-kort. För tillfället behöver du också använda webbläsaren Internet Explorer för att kunna använda alla funktioner i Nitha analys.

Logga in i Nitha

Sök i Nitha kunskapsbank

I Nithas kunskapsbank kan du söka efter avslutade analysrapporter och lära  dig av andras erfarenheter. Kunskapsbanken är öppen för alla och kräver ingen inloggning. Nitha kunskapsbank fungerar i alla webbläsare.

Sök i kunskapsbanken

Pris

Aktuellt pris för Nitha hittar du via länken nedan.

Statistik

Här hittar du statistik som visar hur Nitha används, och hur användandet fördelar sig geografiskt och över tid.

Dokument för Nitha

Via länken nedan hittar du dokument som berör Nitha.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan