Gå till innehåll

Nitha – it-stöd för händelseanalys

Nitha hjälper vård- och omsorgspersonal att utföra händelseanalyser när en incident, skada eller annan händelse inom vården har inträffat.

Med hjälp av Nithas strukturerade och systematiska arbetsmetod för händelseanalys, kan vård- och omsorgspersonal analysera och få svar på frågor om vad det var som hände, varför det hände och hur vården ska arbeta för att händelsen inte ska upprepas igen. Syftet med Nitha är att förbättra patientsäkerheten genom att använda beprövade metoder för att identifiera brister i verksamheten, och sedan arbeta för att förebygga dessa.

Nitha består av en webbapplikation som innehåller två olika delar, en analysdel där behöriga kan registrera och utföra händelseanalyser, och en öppen och sökbar kunskapsbank som innehåller kvalitetsgranskade analysrapporter. Nitha kan användas av regioner, kommuner och privata vårdgivare som är offentligt finansierade.

Strukturerad arbetsmetod från början till slut

Arbetet i Nithas analysdel bygger på en mängd uppgifter som varje vårdgivare samlar in om en inträffad händelse. När en incident eller skada skett, samlas analysteamet och går tillsammans igenom vad som hänt. Enligt Nithas strukturerade arbetsmetod för händelseanalys registrerar sedan teamet sin analys i Nitha. Där redogör de för hela händelseförloppet och bakomliggande orsaker, samt ger förslag på åtgärder. När rapporten är avslutad överförs och sparas den i Nitha kunskapsbank. Där kan sedan vård- och omsorgspersonal söka efter händelseanalyser, ta fram statistik och ta del av sammanställda rapporter.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan