Gå till innehåll

Mina intyg

I Mina intyg kan invånaren läsa, skriva ut och ladda ner sina läkarintyg. Det går också att skicka intygen till exempelvis Försäkringskassan. Mina intyg är en del av Intygstjänster.

Så fungerar Mina intyg

Mina intyg är kopplad till en databas som lagrar intyg från vårdgivare som är anslutna till Intygstjänster. Invånaren kan läsa, skriva ut och ladda ner sina intyg. Till databasen är även Försäkringskassan och Transportstyrelsen anslutna som mottagare, så att invånaren kan skicka sina intyg direkt till dem.

Mina intyg är en del av Intygstjänster.

De här intygstyperna kan invånaren se och hantera i Mina intyg:

  • Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning (FK 7804)
  • Försäkringskassans Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång (FK 7802)
  • Försäkringskassans Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga (FK 7801)
  • Försäkringskassans Läkarutlåtande för sjukersättning (FK 7800)
  • Transportstyrelsens läkarintyg (TSTRK1007)
  • Transportstyrelsens läkarintyg, diabetes (TSTRK1031)

Förutsättningar

För att intyg ska bli synliga för invånaren i Mina intyg behöver de utfärdas elektroniskt i ett vårdinformationssystem som är anslutet till Intygstjänster. Det beror på att intygen som visas i Mina intyg hämtas från Intygstjänsters databas.

Regioner och privata vårdgivare kan ansluta till Intygstjänster. Sedan oktober 2018 är alla regioner anslutna.

Det här behöver kunden göra

För att invånaren ska kunna se sina intyg i Mina intyg behöver vårdgivaren som har utfärdat intyget vara ansluten till Intygstjänster.

Beställ tjänst

Mina intyg kan inte beställas separat, utan ingår vid anslutning till Intygstjänster.

Pris

Mina intyg ingår i priset för Intygstjänster.

Se aktuella priser för Intygstjänster

Att använda Mina intyg

Mina intyg nås via 1177 Vårdguidens e-tjänster och det krävs e-legitimation för att logga in.

Övriga intygstjänster

Mina intyg är en av de tjänster som hämtar information från de digitala intyg som utfärdas av vårdgivare som är anslutna till Intygstjänster. Klicka på länkarna nedan för att läsa om de övriga intygstjänsterna.

Intygstjänster

Webcert

Rehabstöd

Intygsstatistik

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan