Rådgivningsstödet webb

Rådgivningsstödet webb är ett medicinskt beslutsstöd för bedömning av vårdbehov och erbjuds till regioner, kommuner och privata vårdgivare.

Sjuksköterska tittar leende upp bakom en skärm.

Om Rådgivningsstödet webb

Rådgivningsstödet webb stödjer användarna, som framför allt är sjuksköterskor, att bedöma vårdbehov och ge kvalitetssäkrade råd.

Rådgivningsstödet webb har en väl utvecklad sökfunktion. Genom att söka på den vårdsökandes symtom, namnet på en kroppsdel eller händelse får användaren träff på lämpligt beslutsunderlag. Utöver de medicinska beslutsunderlagen finns texter med information om egenvårdsråd, sjukdomar, skador och läkemedel. Det finns även länkar till andra webbplatser, framför allt till 1177.se. Att ha den medicinska informationen samlad och sökbar på ett och samma ställe underlättar ett effektivt arbetssätt.

Rådgivningsstödets medicinska redaktion uppdaterar och kvalitetssäkrar regelbundet det medicinska innehållet i beslutsunderlagen. Redaktionen består av sjuksköterskor, farmaceut och läkare. Innehållet följer nationella riktlinjer och håller hög medicinsk kvalitet. Det medicinska innehållet är samma som i det rådgivningsstöd som används i tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon.

Tack vare den höga medicinska kvaliteten ökar Rådgivningsstödet webb patientsäkerheten genom att vårdpersonalen kan göra mer säkra och samstämmiga medicinska bedömningar. Tjänsten bidrar till en mer likvärdig rådgivning i hela landet.

Förutom i regionernas primärvård kan Rådgivningsstödet webb användas i många andra vårdverksamheter, till exempel i kommunal hälso- och sjukvård och av privata vårdgivare. Flera högskolor använder Rådgivningsstödet webb i sin vårdutbildning.

Introduktionsfilm om Rådgivningsstödet webb

Här kan du se en introduktionsfilm om Rådgivningsstödet webb.

Så fungerar tjänsten

Rådgivningsstödet webb utgår från symtom och innehåller cirka 180 medicinska beslutsunderlag strukturerade utifrån fem brådskegrader. Brådskegraderna anger inom vilken tid den vårdsökande behöver få vård, men bedömningen kan även leda till att den vårdsökande inte behöver ytterligare vårdkontakt.

Användaren når Rådgivningsstödet webb via Sjunet eller internet. Det är möjligt att kopiera texter från Rådgivningsstödet webb. Hinder i systemen som texten ska kopieras till kan begränsa denna möjlighet. Användaren ansvarar själv för att undersöka om möjligheten att kopiera texter finns i de system som används.

Förutsättningar

Rådgivningsstödet webb erbjuds till regioner, kommuner och privata vårdgivare.

Regionala vårdverksamheter når Rådgivningsstödet webb via Sjunet. När det gäller kommunal hälso- och sjukvård eller om vårdutföraren är privat nås stödet genom personliga konton med inloggning över internet.

Det här behöver din organisation göra

För att verksamheten ska kunna få information om till exempel förändringar och utveckling av Rådgivningsstödet webb behöver en kontaktperson gentemot Inera utses.

Kontaktpersonen bör kontinuerligt följa upp användningen av Rådgivningsstödet webb och ha dialog med sina lokala användare. I den verksamhet som har infört tjänsten har bildandet av en intern förvaltning varit en framgångsfaktor som inneburit ökad användning av Rådgivningsstödet webb.

Varje användare måste genomgå en utbildning innan hen använder Rådgivningsstödet webb. Utbildning av en lokal utbildare ingår vid beställning av tjänsten. De lokala utbildarna ansvarar i sin tur för utbildningen av all övrig personal.

Beställ Rådgivningsstödet webb

Använd formuläret nedan för att beställa tjänsten. Du kommer att guidas igenom processen steg för steg.

Beställ anslutning till Rådgivningsstödet webb

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Att använda tjänsten

Här nedan kan du se en film om hur du arbetar i Rådgivningsstödet webb. Övriga manualer och utbildningsmaterial finns publicerade i Rådgivningsstödet webb och är tillgängliga för kunder med avtal med Inera.

Behöver du hjälp med att använda tjänsten? Välkommen att kontakta oss

Film om att arbeta med Rådgivningsstödet webb

Här kan du se en film om att arbeta med Rådgivningsstödet webb.

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.
Så här felanmäler du tjänsten.

Till toppen av sidan