Intygstjänster

Mina intyg

I Mina intyg kan invånaren läsa, skriva ut och ladda ner sina läkarintyg. Det går också att skicka intyg till olika mottagare, som till Försäkringskassan. Mina intyg är en del av Intygstjänster och invånaren når dem via e-tjänsterna på 1177.se.

Äldre kvinna söker information på en läsplatta hemma i köket

Om Mina intyg

Mina intyg är en del av Intygstjänster, som är navet för hantering av digitala intyg mellan vård, myndigheter och invånare. Om en vårdgivare är ansluten till Intygstjänster kan invånaren se sina intyg från den vårdgivaren i Mina intyg. Det går att se fyra av Försäkringskassans intyg, två av Transportstyrelsens och två intyg som riktar sig till arbetsgivare.

Invånaren når Mina intyg via e-tjänsterna på 1177.se och det krävs e-legitimation för att logga in.

Invånarens nytta av Mina intyg

Med Mina intyg har invånaren sina läkarintyg säkert samlade på en plats och har alltid tillgång till dem.

Invånaren kan skicka intygen elektroniskt till Försäkringskassan eller Transportstyrelsen. Det går också att skriva ut intyg eller spara som pdf, exempelvis för att kunna lämna till sin arbetsgivare.

Så fungerar Mina intyg

Mina intyg nås via e-tjänsterna på 1177.se och det krävs e-legitimation för att logga in. Det går inte att som vårdnadshavare logga in som ombud och se sina barns intyg.

Mina intyg är en del av Intygstjänster

Mina intyg ingår i Intygstjänster, som består av flera tjänster som tillsammans digitaliserar hanteringen av intyg mellan vård, myndigheter och invånare.

Alla intyg som utfärdas elektroniskt hos vårdgivare som är anslutna till Intygstjänster lagras i en databas, som Mina intyg är kopplad till. Till databasen är även Försäkringskassan och Transportstyrelsen anslutna som mottagare, så att invånaren kan skicka sina intyg direkt till dem.

Intygstyper som kan hanteras i Mina intyg

Följande intygstyper kan hanteras i Mina intyg:

 • Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning
 • Försäkringskassans läkarutlåtande för aktivitetsersättning
  vid förlängd skolgång
 • Försäkringskassans läkarutlåtande för aktivitetsersättning
  vid nedsatt arbetsförmåga
 • Försäkringskassans läkarutlåtande för sjukersättning
 • Transportstyrelsens läkarintyg avseende högre körkortsbehörigheter eller taxiförarlegitimation
 • Transportstyrelsens läkarintyg diabetes
 • Läkarintyg om arbetsförmåga - arbetsgivare
 • Läkarintyg om arbetsförmåga - sjuklöneperioden

Säker hantering av personuppgifter

Alla uppgifter i intygen hanteras på ett säkert sätt, oavsett om invånaren har skyddade personuppgifter eller inte. Det innebär att invånarens namn och adress inte sparas tillsammans med intyget. Det är endast invånarens personnummer som sparas med intyget, och som följer med om intyget skrivs ut på papper eller skickas vidare.

Intygen skickas på ett säkert sätt

När ett intyg skickas från Mina intyg sker överföringen på ett säkert sätt, genom att innehållet i intyget krypteras. Att skicka intyget elektroniskt gör att invånaren slipper pappershantering, postgång och risken för att intyget ska komma bort.

För att göra det lättare för invånaren att skicka rätt intyg framgår det tydligt i Mina intyg vilket intyg som är det senast utfärdade.

Giltighet för digitala intyg

En utskrift av ett digitalt intyg har samma giltighet som om läkaren signerat det för hand. Det framgår på utskriften att intyget är skapat elektroniskt, men fältet för läkarens namnteckning är tomt.

Förutsättningar

För att intyg ska bli synliga för invånaren i Mina intyg behöver de utfärdas elektroniskt i ett vårdinformationssystem som är anslutet till Intygstjänster

Regioner och privata vårdgivare kan ansluta till Intygstjänster.

Pris

Mina intyg ingår i priset för Intygstjänster. Här kan du hitta aktuellt pris för Intygstjänster.

Beställ Mina intyg

Mina intyg kan inte beställas separat utan ingår i Intygstjänster.

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Aktuella artiklar

Intygstjänster

Intygstjänster består av flera tjänster som tillsammans digitaliserar hanteringen av intyg mellan vård, myndigheter och invånare. I Webcert kan vårdpersonal skapa digitala intyg för bland annat sjukpenning. Intygen samlas i en databas som tjänsterna Mina intyg, Rehabstöd och Intygsstatistik hämtar information från, så att invånare, vårdpersonal och myndigheter kan ta del av intygen på olika sätt.

Frågor om beställning och tjänster

Har du frågor om någon av våra tjänster, till exempel för att kunna göra en beställning? Här kan du läsa hur du kan få information.

Felanmälan och användarstöd

Vill du anmäla ett fel? Eller behöver du hjälp med hur du ska använda någon av våra tjänster? Här kan du läsa om hur du går till väga.

Användarforum

Många av Ineras tjänster erbjuder användarforum, och representanter från regioner och kommuner är välkomna att delta.

Till toppen av sidan