Alla tjänster A-Ö

Födelseanmälan

Elektronisk födelseanmälan innebär snabb, enkel hantering och hög säkerhet. Risken för förväxlingar av dokumentation minimeras eftersom nyfödda barn fort får identifikation. Det ger också en extra nivå av säkerhet i de fall barnet behöver extra vårdinsatser. Födelseanmälan faller inom ramen för regionernas gemensamma finansiering och faktureras inte separat.

Bild på en nyfödd bebis

Om Födelseanmälan

Födelseanmälan är en tjänst som gör det möjligt för förlossningskliniker att skicka födelseanmälan elektroniskt till Skatteverket och inom sekunder få tillbaka ett personnummer. Alla regioner är anslutna och använder tjänsten.

Tidigare skickades födelseanmälan till Skatteverket via en pappersblankett och föräldrarna fick meddelande om barnets personnummer, per post, efter en till två veckor. Om barnet behövde vård under tiden var man tvungen att ta fram ett reservnummer. Hantering av reservnummer innebar flera risker för fel och innebar en patientsäkerhetsrisk. Dessutom krävdes en hel del manuell hantering när barnet hade fått sitt ordinarie personnummer, då de båda numren skulle slås samman i alla vårdsystem.

Elektronisk födelseanmälan innebär förenkling och ökad patientsäkerhet. Risken för förväxlingar av dokumentation minimeras då det omgående finns en identifikation på barnet. Det innebär också en klar säkerhetsförbättring i de fall barnet behöver extra vårdinsatser, till exempel en undersökning, provtagning eller behandling.

Pris och beställning

Tjänsten Födelseanmälan erbjuds till regioner och privata vårdgivare med offentlig finansiering.

Förutsättningar

För att kunna använda Födelseanmälan behöver din organisation vara ansluten till andra tjänster som Inera har:

Beställ Födelseanmälan

Beställning av Födelseanmälan görs i Ineras kundportal.

För att beställa tjänster för din organisations räkning krävs särskild behörighet. Kontakta den lokala administratören i din organisation om du saknar behörighet som beställare.

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Aktuella artiklar

Frågor om beställning och tjänster

Har du frågor om någon av våra tjänster, till exempel för att kunna göra en beställning? Här kan du läsa hur du kan få information.

Anmäl fel

Vill du anmäla ett fel? Här kan du läsa om hur du går till väga.

Få användarstöd

Är du användare av någon av Ineras tjänster och behöver hjälp? Då är du välkommen att kontakta oss.

Till toppen av sidan