Alla tjänster A-Ö

Födelseanmälan

Elektronisk födelseanmälan innebär snabb, enkel hantering och hög säkerhet. Risken för förväxlingar av dokumentation minimeras eftersom nyfödda barn fort får identifikation. Det ger också en extra nivå av säkerhet i de fall barnet behöver extra vårdinsatser. Födelseanmälan faller inom ramen för regionernas gemensamma finansiering och faktureras inte separat.

En alldeles ny liten människa.
Till toppen av sidan