Alla tjänster A-Ö

Födelseanmälan

Elektronisk födelseanmälan innebär snabb, enkel hantering och hög säkerhet. Risken för förväxlingar av dokumentation minimeras eftersom nyfödda barn fort får identifikation. Det ger också en extra nivå av säkerhet i de fall barnet behöver extra vårdinsatser. Födelseanmälan faller inom ramen för regionernas gemensamma finansiering och faktureras inte separat.

En alldeles ny liten människa.

Om Födelseanmälan

Födelseanmälan är en tjänst som gör det möjligt för förlossningskliniker att skicka födelseanmälan elektroniskt till Skatteverket och inom sekunder få tillbaka ett personnummer. Alla regioner är anslutna och använder tjänsten.

Tidigare skickades födelseanmälan till Skatteverket via en pappersblankett och föräldrarna fick meddelande om barnets personnummer, per post, efter en till två veckor. Om barnet behövde vård under tiden var man tvungen att ta fram ett reservnummer. Hantering av reservnummer innebar flera risker för fel och innebar en patientsäkerhetsrisk. Dessutom krävdes en hel del manuell hantering när barnet hade fått sitt ordinarie personnummer, då de båda numren skulle slås samman i alla vårdsystem.

Elektronisk födelseanmälan innebär förenkling och ökad patientsäkerhet. Risken för förväxlingar av dokumentation minimeras då det omgående finns en identifikation på barnet. Det innebär också en klar säkerhetsförbättring i de fall barnet behöver extra vårdinsatser, till exempel en undersökning, provtagning eller behandling.

Pris och beställning

Tjänsten Födelseanmälan erbjuds till regioner och privata vårdgivare med offentlig finansiering.

Förutsättningar

För att kunna använda Födelseanmälan behöver din organisation vara ansluten till andra tjänster som Inera har:

Beställ Födelseanmälan

Använd formuläret nedan för att beställa tjänsten. Du kommer att guidas igenom processen steg för steg.

Frågor om tjänsten

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Aktuella artiklar

Teckna kundavtal

För att kunna beställa och använda Ineras tjänster behöver din organisation teckna kundavtal med Inera.

Frågor om beställning och tjänster

Har du frågor om någon av våra tjänster, till exempel för att kunna göra en beställning? Här kan du läsa hur du kan få information.

Felanmälan och användarstöd

Vill du anmäla ett fel? Eller behöver du hjälp med hur du ska använda någon av våra tjänster? Här kan du läsa om hur du går till väga.

Till toppen av sidan