Gå till innehåll

Födelseanmälan

Födelseanmälan är en tjänst som gör det möjligt för förlossningskliniker att skicka födelseanmälan elektroniskt till Skatteverket och inom sekunder få tillbaka ett personnummer.

Tidigare skickades födelseanmälan till Skatteverket via en pappersblankett och föräldrarna fick meddelande om barnets personnummer, per post, efter en till två veckor. Om barnet behövde vård under denna period var man tvungen att ta fram ett reservnummer. I samband med hantering av reservnummer finns flera risker för fel, vilket innebär en patientsäkerhetsrisk. Dessutom krävdes en hel del manuell hantering när barnet hade fått sitt ordinarie personnummer, då de båda numren skulle slås samman i alla vårdsystem.

Elektronisk födelseanmälan innebär förenkling och ökad patientsäkerhet. Risken för förväxlingar av dokumentation minimeras då det omgående finns en identifikation på barnet. Den innebär också en klar säkerhetsförbättring i de fall barnet behöver extra vårdinsatser, till exempel en undersökning, provtagning eller behandling.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan