Ändringar 2021

17 december 2021

Inera förbättrar befintliga avtalsdokument.

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande avtalsdokument:

1177 Vårdguiden på telefon

 • Avsnittet 5 Beskrivning av Tjänsten har kompletterats med tillkommande funktionalitet och Tjänstens beroenden till andra Tjänster har kompletterats.
 • Punkten 6.2 Tjänstespecifika instruktioner har kompletterats med ny instruktion, avseende de Tjänster som Tjänsten är beroende av.

1177 Vårdguidens e-tjänster

 • Redaktionella justeringar har genomförts.
 • Reglering gällande ny funktionalitet för synpunkter och klagomål har tillförts.
 • Avsnittet 6 Personuppgiftsbehandling har tillförts ny instruktion och reglering gällande personuppgiftsbehandling avseende ny funktionalitet.

Identifieringstjänst SITHS

 • Redaktionella justeringar har genomförts.
 • Reglering för tredjepartsanslutning och SITHS-ombud har tillförts.
 • Punkten 6.2 Tjänstespecifika instruktioner har tillförts nya och uppdaterade instruktioner.
 • Punkten 8.1 Kundens åtaganden har tillförts ny reglering gällande tredjepartsanslutning och SITHS-ombud. I samband med det har det i avsnitt 11 förtydligats att Kunden inte får ha några indirekt anslutna vårdgivare.

Katalogtjänst HSA

 • Beskrivande texter avseende Tjänsten och dess förutsättningar har genomgående omarbetats.
 • Anslutningsavtalet har ersatts med Avtalet. Avtalsvillkor enligt Anslutningsavtalet har i tillämpliga delar tillförts Avtalet.
 • Regleringar för tredjepartsanslutning och HSA-ombud har förtydligats. I samband med det har det i avsnitt 11 förtydligats att Kunden inte får ha några indirekt anslutna vårdgivare.
 • Avsnittet 6 Personuppgiftsbehandling har omarbetats i stora delar, bland annat avseende tjänstespecifika instruktioner.

Svevac

 • Punkten 5.1 Övergripande beskrivning av Tjänsten har justerats.
 • Punkten 6.2 Tjänstespecifika instruktioner har omarbetats avseende instruktion för Ineras behandling av personuppgifter.

Ändringarna, som bedöms som väsentliga, är till fördel för Kunden. Utökningen gäller från och med 17 december 2021.

Allmänna villkor

Följande justeringar gäller från och med 17 december 2021:

 • Redaktionella justeringar har genomförts.

Följande ändringar gäller från och med 17 mars 2022:

 • Avsnittet 2.4 har kompletterats med åtagande avseende personuppgiftsbiträdesavtal med Agent, informationsplikt gällande fel och incidenter, samt sekretessåtaganden för Agent.
 • Avsnitt 3.1 har kompletterats med åtagande avseende informationsplikt gällande fel och incidenter.
 • Avsnittet 9 Ändringar och tillägg har reviderats. Nuvarande punkten 9.1 har ersatts med två nya punkter (ny 9.1 och 9.2). En ny punkt 9.5 har tillförts.
Till toppen av sidan