Ändringar 2021

15 juni 2021

Inera utökar antalet tjänster som omfattas av kundavtalet och förbättrar befintliga avtalsdokument.

Ny tjänst

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskydd erbjuder en lösning för att dela information om högkostnadsskydd och frikort inom hälso- och sjukvården mellan regionerna.

Utökningen av Tjänster utgör en väsentlig ändring av kundavtalet, som är till fördel för Kunden. Den utökade omfattningen av avtalet gäller därför från och med 2021-06-15.

Förbättrat avtalsinnehåll

Digitalt möte

Förtydliganden har genomförts gällande tilläggsbeställningar och beroende av SITHS. Förtydliganden av tjänstens instruktioner för personuppgiftsbehandling har genomförts. Redaktionella justeringar har gjorts.

Hjälpmedelstjänsten

Tjänstens instruktioner för personuppgiftsbehandling har tillförts. Redaktionella justeringar har gjorts.

Rådgivningsstödet webb

Förtydligande av att Tjänsten nu ska kunna erbjudas statliga myndigheter (högskolor/universitet) har tillförts. Kompletteringar av tjänstens instruktioner för personuppgiftsbehandling har genomförts.

Statistiktjänsten

Förtydliganden av tjänstens instruktioner för personuppgiftsbehandling har genomförts. Redaktionella justeringar har gjorts.

Stöd och behandling

Förtydligande av att Tjänsten erbjuder ombudsfunktionalitet för vårdnadshavare avseende barn och unga har gjorts samt att Kunden behöver 1177 Vårdguidens e-tjänster för att kunna använda tjänsten. Redaktionella justeringar har genomförts.

Svevac

Avsnitt 6.2 Tjänstespecifika instruktioner har kompletterats med en ny instruktion (punkt 16).

Video- och distansmöte

Tjänstens instruktioner för personuppgiftsbehandling har tillförts. Redaktionella justeringar har gjorts.

Det förbättrade avtalsinnehållet utgör en väsentlig ändring av kundavtalet, som är till fördel för Kunden. Revideringarna gäller därför från och med 2021-06-15.

Utbudstjänsten

Tjänstens instruktioner för personuppgiftsbehandling har tillförts. Redaktionella justeringar har gjorts. Kundens åtagande har reviderats.

Förändringen är väsentlig och kommer att börja gälla om tre månader, 2021-09-15.

Till toppen av sidan