Ändringar 2021

10 november 2021

Inera utökar antalet Tjänster som omfattas av Avtalet och förbättrar befintliga avtalsdokument.

Ny tjänst

Utomlänslistning

Utökningen utgör en väsentlig ändring av Avtalet som är till fördel för Kunden. Utökningen gäller från och med 10 november 2021.

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande avtalsdokument:

1177 Vårdguiden på telefon

  • Punkten 6.2 Tjänstespecifika instruktioner har kompletterats med ny instruktion.
  • Redaktionella justeringar har genomförts.

Eira

  • Punkten 8.1 Kundens åtaganden har kompletterats med ett åtagande som innebär att Kunden åtar sig att iaktta förlagens användarvillkor.
  • Redaktionella justeringar och förtydliganden avseende beskrivning av Tjänsten samt kodifiering av praxis har genomförts.

Intygstjänster

  • Punkten 6.1 Personuppgiftsbehandlingens förhållanden har kompletterats.
  • Redaktionella justeringar och förtydliganden avseende enskild näringsverksamhet har genomförts.

Pascal

  • Redaktionella justeringar har genomförts, bland annat hänvisning till aktuell lagstiftning.

Svenska informationstjänster för läkemedel - Sil

  • Redaktionella justeringar avseende Tjänstens dokumentation har genomförts.

Svevac

  • Punkten 6.2 Tjänstespecifika instruktioner har kompletterats med nya instruktioner.
  • Punkten 8.1 Kundens åtaganden har kompletterats med två nya åtaganden som relaterar till Tjänstens avveckling.

Ändringarna, som bedöms som väsentliga, är till fördel för Kunden och gäller, liksom de redaktionella justeringarna, från och med 10 november 2021.

Till toppen av sidan