Om Inera

Användarforum och branschforum

Inera anordnar återkommande användarforum och branschforum som syftar till att främja dialogen och erfarenhetsutbytet med såväl användare av Ineras tjänster som it-leverantörer. Användarforum anordnas för flera av Ineras tjänster och riktar sig till representanter från regioner och kommuner. Branschforum riktar sig i första hand till it-branschen och it-leverantörer.

Aktuella artiklar

  • Användarforum

    Syftet med användarforum är att främja användningen av Ineras tjänster och lyfta frågor av funktionell karaktär, vara en kanal för informations- och erfarenhetsutbyte samt för att samla in behov och kommunicera kring tjänsten/tjänsterna.

  • Branschforum för it-leverantörer

    Branschforum riktar sig i första hand till it-branschen och it-leverantörerna och syftet är dels att informera om pågående initiativ, tjänster och utveckling, dels att föra en dialog, få input och fånga upp nya behov från branschen. Forumen hålls cirka en gång per kvartal och varje tillfälle har ett specifikt tema.

Till toppen av sidan