Reportage och nyheter

HSA-schema version 4.20 införs 14 mars

Vid nätverksmötet presenterades ändringarna i version 4.20 av HSA-schemat. HSA schemaversion 4.20, som införs i produktion den 14 mars 2023. Som vid alla schemaändringar finns saker att göra för både anslutna producenter (informationsägande organisationer) och anslutna konsumenter (tjänster).

Vid presentationen av HSA-schema 4.20 på HSA Nätverksmöte den 24 november beskrevs vad anslutna organisationer – både producenter och konsumenter – behöver göra i samband med schemaändringen. Se därför gärna webbsändningen i efterhand. Den finns tillgänglig fram till och med den 8 december 2022. Om du är HSA-ansvarig kan du även läsa presentationen på Projektplatsen.

Denna schemaändring innehåller bland annat följande förändringar:

 • Ett nytt attribut, anpassad certifikatsinformation (altSecurityIdentities), införs i organisationsträdet för att möta ändrade AD-behov från Microsoft.
  • Kommer att bli obligatoriskt hos Microsoft den 9 maj 2023 för att skydda mot användning av förfalskade certifikat vid inloggning till Windows
  • Berör de organisationer som använder SITHS-kort som inloggning för sitt AD
 • Attributet administrativ vårdnivå (hsaAdministrativeCareLevel) justeras.
 • SweRef99-attribut definieras för organisations- och funktionsobjekt i organisationsträdet (är idag endast definierat på enhetsobjekt).
 • Attributet internt synkroniserings-id (hsaSyncId) definieras under dc=Avtal i tjänsteträdet.
 • Sju attribut får ändrad svensk benämning.
 • Fyra attribut (med syntaxen HSA-id) får ändrad HSA maxlängd.
 • Två kodverk uppdateras och fem attribut får uppdaterade innehållsmässiga och/eller tekniska beskrivningar.

Se fullständig information om innehåll och implementeringsplan i dokumentet ”Beskrivning av ändringar till HSA-schema 4.20” som inom kort kommer att publiceras på sidan Dokument på HSA:s egen informationsyta.

Anslutna organisationer har tre månader på sig att anpassa sig till det nya HSA-schemat, räknat från datumet för produktionssättning. Det innebär att ändringarna ska vara genomförda senast 14 juni 2023 då schemaversion 4.19 upphör att gälla.

Aktuella artiklar

Katalogtjänst HSA

Tack vare Katalogtjänst HSA kan både invånare och personal enkelt hitta korrekta kontaktuppgifter och söka efter vård på nätet. Uppgifterna som finns i HSA används också för att ge rätt behörighet när användare loggar in i tjänster och system.

Nyheter HSA

Här hittar du nyheter om Katalogtjänst HSA.

Till toppen av sidan