Aktuellt

HSA-schema version 4.20 införs 14 mars

Vid nätverksmötet den 24 november 2022 presenterades ändringarna i version 4.20 av HSA-schemat. HSA schemaversion 4.20, som införs i produktion den 14 mars 2023. Som vid alla schemaändringar finns saker att göra för både anslutna producenter (informationsägande organisationer) och anslutna konsumenter (tjänster).

Vid presentationen av HSA-schema 4.20 på HSA Nätverksmöte den 24 november beskrevs vad anslutna organisationer – både producenter och konsumenter – behöver göra i samband med schemaändringen. Om du är HSA-ansvarig kan du läsa presentationen på Projektplatsen.

Mindre ändringar i schemaversionen har fastställts i efterhand och den officiella schemaversionen är därmed 4.20.3. Dock har inga ändringar som kräver åtgärder från anslutna producenter och konsumenter införts efter att schemaversionen presenterades vid nätverksmötet.

Denna schemaändring innehåller bland annat följande förändringar:

 • Ett nytt attribut, anpassad certifikatsinformation (altSecurityIdentities), införs i organisationsträdet för att möta ändrade AD-behov från Microsoft.
  • Kommer att bli obligatoriskt hos Microsoft den 9 maj 2023 för att skydda mot användning av förfalskade certifikat vid inloggning till Windows.
  • Berör de organisationer som använder SITHS-kort som inloggning för sitt AD och hämtar kort- och certifikatsuppgifter från HSA idag.
 • Attributet administrativ vårdnivå (hsaAdministrativeCareLevel) justeras.
 • SweRef99-attribut definieras för organisations- och funktionsobjekt i organisationsträdet (är idag endast definierat för enhetsobjekt).
 • Attributet internt synkroniserings-id (hsaSyncId) definieras under dc=Avtal i tjänsteträdet.
 • Sju attribut får ändrad svensk benämning.
 • Fyra attribut (med syntaxen HSA-id) får ändrad HSA maxlängd.
 • Tre kodverk uppdateras och fem attribut får uppdaterade innehållsmässiga och/eller tekniska beskrivningar.
 • Dc=GLN i tjänsteträdet uppdateras.
  • Observera dock att det endast är schemat som uppdateras, någon teknisk funktionalitet för detta utvecklas inte i dagsläget.

Se fullständig information om innehåll och implementeringsplan i dokumentet ”Beskrivning av ändringar till HSA-schema 4.20” på sidan Dokument på HSA:s egen informationsyta.

Anslutna organisationer har tre månader på sig att anpassa sig till det nya HSA-schemat, räknat från datumet för produktionssättning. Det innebär att ändringarna ska vara genomförda senast 14 juni 2023 då schemaversion 4.19 upphör att gälla.

Aktuella artiklar

Katalogtjänst HSA

Tack vare Katalogtjänst HSA kan både invånare och personal enkelt hitta korrekta kontaktuppgifter och söka efter vård på nätet. Uppgifterna som finns i HSA används också för att ge rätt behörighet när användare loggar in i tjänster och system.

Nyheter HSA

Vill du få nyheter om Katalogtjänst HSA som e-post?

Till toppen av sidan